Sigorta Teklif
  Ana Sayfa  
  Hemen Teklif Al  
  Sigorta Ürünlerimiz  
  Trafik Sigortası  
  Kasko Sigortası  
  Konut Sigortası
  İşyeri Sigortası
  Sağlık Sigortası
  DASK Sigortası
  Bize Ulaşın

Sigorta Teklif
Sigorta İş Olanakları

» Kasko Değer Listesi
» Sigorta Firmaları

Sigorta - Trafik Sigortası - Araç Sigortası
 

DUBAİ SİGORTA

ÜRÜNLER

 
Kaza Sigortaları
Aracınız

Sorumluluğunuz

Hayatınız

Güvenceniz

Yangın Sigortaları
Eviniz

İşyeriniz

Kobi Sigortalarınız

Mühendislik Sigortaları
Önsöz

İnşaatınız

Montajınız

Makinalarınız

Elektronik Cihazlarınız

Nakliyat Sigortaları
Emtianız

Kıymetleriniz

Yat ve Tekneleriniz

Sorumluluğunuz

Sağlık Sigortaları
Ürünlerimiz

Yıldız Sağlık Sigortası Teminatları

Anlaşmalı Kurumlarımız

 Aracınız Sigortalı Bilgilendirme Formu İçin Tıklayınız..
7 YILDIZLI HUSUSİ ARAÇLAR KASKO


7 YILDIZLI HUSUSİ (ÖZEL ARAÇLAR) KASKO ÜRÜNÜ

Dubai Group Sigorta Aracınıza 7 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup otomatik olarak verilmektedir.

Aracınızın,

Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

YURTDIŞI TEMİNATI
İşbu teminat ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartların A-4.1 maddesinde belirtilen ”Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar ”aşağıda yazılı Kloz şartları dahilinde teminata dahil edilmiştir.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın yurt dışında hasarlanması halinde;

1- Aracın ekspertizinin yurt içinde şirket tarafından yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

2- Hasarlı aracın yürümesi için yurt dışında yapılan geçici onarım masrafları ile çekme ve kurtarma masrafları toplam ödenecek hasarın azami % 40’ı oranında ödenecektir. Hasar bedelinin Türkiye’de YTL olarak ödenecektir.

3- Kazanın meydana geldiği ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş olan ve hasar tazminatının ödenmesi için gerekli bulunan kaza raporu,alkol muayene raporu ve şirketin kaza ile ilgili olarak isteyeceği diğer belgeleri tercüme ettirerek o ülkede kaza mahalline en yakın Türk Resmi makamlarına onaylatmak suretiyle şirkete ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Yurtdışı Kasko teminatı verilen ÖZEL OTOMOBİLLER’DE Bulgaristan, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı kapsamında meydana gelecek maddi zararlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır.

TÜM ARAÇ CİNSLERİ İÇİN; Irak, İran, Suriye ve Afganistan’a Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı verilmez.

5- Tüm araç cinsleri itibariyle

a) Sadece, Irak sınırları içinde meydana gelecek ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesi kapsamına giren tüm hasarlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır

b) Afganistan için yurtdışı KASKO teminatı verilmeyecektir.

GREV LOKAVT KARGAŞALIK HALK HARAKETLERİ VE TERÖR TEMİNATI
Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.

DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi nedeni ile meydana gelen hasarlar, muafiyet uygulanmaması kaydıyla teminata dahil edilir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.


SEL VE SU BASKINI TEMİNATI
Sel ve Su Baskını nedeni ile meydana gelen hasarlar, muafiyet uygulanmaması kaydıyla teminata dahil edilir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.


SİGARA VE BENZERİ MADDELER ZARARI TEMİNAT
Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.


ÇEKME VE ÇEKİLME SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR TEMİNATI


Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.ANAHTAR KAYBI ZARARLARI TEMİNATI
Kasko poliçesi ile sigortalı Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi , anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları, her bir olayda ve poliçe süresi boyunca poliçede yazılı limitle teminat altına alınmıştır.


ENFLASYON TEMİNATI
Sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının ( orijinal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtia bedelleri hariç olmak üzere ) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) oranları dikkate alınarak aracın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır.


0 KM ARAÇLARDA YENİ İKAME TEMİNATI


Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde, son model (0 KM) araçların trafiğe çıkış tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde, piyasa rayiç değeri ( yetkili satıcı firmanın" kampanya ve/veya özel indirimler hariç" anahtar teslim liste değeri) üzerinden sigortalanması ve bu tarihten itibaren 12 Aylık poliçe süresi içinde meydana gelecek çalınmalar dahil tam ziya hasara uğramaları halinde ve bu araç yerine alınacak yeni aracın da şirketimiz nezdinde sigortalanması kaydıyla hasar tarihindeki aynı marka, aynı tip ve aksesuar donanımına sahip son model (0 KM) aracın anahtar teslim değeri ödenir.


ARAÇTA BULUNAN KİŞİSEL EŞYA HIRSIZLIK TEMİNATI
Sigorta teminatı altına alınan araçta bulunabilecek sigorta sahibine veya aile fertlerine (Baba, Anne ve Çocukları) ait kişisel eşyaların, aracın Kasko Sigortası teminatı kapsamına giren bir hasar sonucunda maruz kalacağı zarar ve ziya, poliçede yazılı limit dahilinde teminat altına alınmıştır.
Çalınma hadisesi eşyaların araç içinden bulunduğu sırda araca zarar verilerek veya araçla birlikte çalınması halinde geçerlidir. Araca zarar verilmeden meydana gelen çalınmalar teminat haricidir. Ticari nitelik arz eden eşyalar teminat haricidir. Her türlü mücevherat, para, kredi kartı,çek,senet ve benzeri kıymetli kağıt ile cep telefonu,kamera,fotoğraf makinesi,her türlü bilgisayar ve benzeri elektronik cihaz ve aksamı teminat haricidir.Teminat kapsamındaki Hasarın ödenmesinde kişisel eşyaların ikinci el piyasa değeri esas alınır.

KIYMET ARTIŞI (ESKİME PAYI) DÜŞMEME TEMİNATI KLOZU


Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda yenisi verilen parçalardan kullanım süresi sınırlı olan akü, tekerlek lastikleri ve katalitik konvertörler de kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında, diğer parçalarda poliçe tanzim tarihi itibariyle hususilerde 10 yaş, kamyonet ve minibüslerde 10 yaş, kamyonlarda 10 yaş, çekiciler 5 yaş ve otobüslerde 5 yaşındaki araçlara Kıymet Artışı İndirimi uygulanmaz.Bu yaşlardan büyük araçlarda azami % 50 oranında olmak üzere her yaş için % 4 oranında Kıymet Artışı indirimi uygulanır.Uygulanacak olan Kıymet Artışı İndirimi yapılan ekspertiz çalışması sonucunda aracın ve parçanın durumuna göre azalacaktır.


HASARSIZLIK İNDİRİMİNİN KORUMASI TEMİNATI
Dubai Group Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Poliçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı hallerde korunmaktadır.
Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Halleri;
Araç sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve Anlaşmalı Servislerde takılması şartıyla, 1 (bir) Cam veya 1 (bir) Radyo-Teyp hasarında Hasarsızlık indirimleri bir üst kademeye yükseltilir.
Poliçede Hasarsızlık indirimi yoksa 1’inci yıl indirimi verilir.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunduğu Halleri;

Poliçe vadesi içinde tek hasarla sınırlı olmak üzere sürücünün kusurlu olduğu hasarlarda poliçe üzerindeki hasarsızlık indirimi yenilemede aynen korunmaktadır. İkinci hasarda hasarsızlık indirimi kaybolur.

Anlaşmalı Servislerde takılan 2’ci Cam hasarı ile Anlaşmasız Serviste takılan 1’inci Cam veya Radyo Teyp hasarlarında poliçedeki mevcut hasarsızlık indirimi aynen korunur.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Aşağıya Çekilmesi Halleri;
Anlaşmasız Cam servislerinde takılan 2’nci cam hasarlarında poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 2 kademe aşağıya çekilir.
Anlaşmalı ve/veya anlaşmasız Cam servislerinde takılan 3. Cam hasarlarında Hasarsızlık İndirimi kaybolur.

Onarılan Camlarda Hasarsızlık İndiriminin Korunması;

Tüm araç cinslerinde, değiştirilmeksizin anlaşmalı cam ( onarım için yetkilendirilmiş olan ) servislerde onarılan camlar için hasarsızlık indirim oranları bir üst kademeye yükseltilecektir. Anlaşmalı Cam servislerinde yapılması kaydı ile Cam onarım hakkı sınırsızdır. Poliçede hasarsızlık indirimi yoksa 1.yıl indirimi verilecektir.

TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI (Hasarda İkame Zeyli Yapmama)TEMİNATI
Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir.


İKAME (KİRALIK) ARAÇ
İkame Araç Hizmeti, Kasko Sigortası poliçesinde "İkame Araç Hizmeti" ek teminatı satın alınmış araçlar için geçerlidir. Bu teminat sadece HUSUSİ ( ÖZEL ) araçlara verilir.


Faydalanma şartları:


(a) İkame araç süresi 10 günü geçmemek kaydıyla eksper tarafından tespit edilen araç onarım süresi ile sınırlıdır.

(b) Kasko Sigortası kapsamında bir kazanın gerçekleşmesi gerekir.

(c) Kaza sonucu aracın Trafikte seyredemeyecek şekilde kısmi hasara uğramış olması gerekir.

(d) Hasar onarım süresinin 48 saatten fazla sürecek olması ve bunun eksper tarafından belirlenmesi gerekir.
DUBAİ GROUP ASSİSTANS HİZMETİ
Dubai Group Sigorta assistans hizmetleri kasko Sigortalı aracın herhangi bir kaza veya arıza nede niye aracın hareket edememesi veya trafiğe çıkartılmasının sakıncalı olacağı durumlarda,


Daimi ikametgâhtan itibaren (0 Km) başlayan teminatlar;

Aracın Çekilmesi………..(550.-TL)
Aracın Kurtarılması….(1.100.-TL)
Oto Kapı Kilit Hizmeti (İşçilik ve/veya Çekilme Masrafı)
Lastik Değiştirilmesi veya aracın en yakın lastikçiye Çekilmesi
Benzin Bitmesi durumunda aracın en yakın benzinciye çekilmesi……(550.-TL)
Daimi ikametgâhtan 25 Km sonra başlayacak teminatlar;

Aracın arıza veya kaza nedeniyle tamir süresinin 48 saati aşması halinde 3 güne kadar otel konaklama veya daimi ikametgâha ve/veya seyahate devam etme masrafları (KİŞİ/GÜN=350.-TL).
Onarımı biten aracın emanette kalma ve muhafazası için yapılan masraflar veya aracı almak için araç sahibini veya tayin ettiği kişinin yapacağı masraflar.
Kaza, hastalık ve vefat nedeniyle aracı kullanacak kimsenin olmaması durumunda daimi ikametgâha dönüş için profesyonel bir sürücü temin edilmesi.
Sigortalının hastalığı veya yaralanması veya taburcu olması durumunda nakli veya ikametgâhına geri gönderilmesi masrafları.
Hastanedeki sigortalının ve refakatçisinin seyahat ve en fazla 5 gün konaklama masrafları(GÜN=350.-TL)
Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerinin nakli masrafları.
DUBAİ GROUP MİNİ ONARIM HİZMETİ
Bu hizmet sadece;

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Bursa, Kocaeli, Antalya, Hatay, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Trabzon, Tekirdağ/Çorlu, Mersin, Çorum, Diyarbakır, Aydın, Isparta ve Elazığ illerinde Özel Oto (Hususi),Kamyonet ve Minibüslere verilen bir hizmettir. Bu illere komşu illerde kesilen poliçeler için Sigortalıdan talep geldiği takdirde bu teminatın verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Servis hizmetlerinin teknik tanımları,ölçüsel limitleri aşağıda belirtilmiştir.

1.Grup ( 4 adet / Yıl )

Boya Tamiri,Mini Yama ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar kaporta,panel çizikleri,kapı vurukları).
Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm’ye kadar ).

2.Grup ( 8 adet / Yıl )

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm’ye kadar boya hasarsız kaporta göçükleri ).
İç döşeme Tamiri ( Deri,halı,kumaş,plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm’ye kadar ,yırtık,çizikler,3 cm’ye kadar plastik parça kopukları).
Ön Cam Tamiri ( 1 cm’ye kadar her tipte kırıklar,10 cm’ye kadar çatlaklar).
Leke Çıkarmak (5 cm kadar altmışiki farklı lekenin döşeme ve halı zeminlerden çıkartılması).

3.Grup ( Limitsiz / Yıl )

Plastik Tampon Tamiri ( Teknik olarak yapılabilir her türlü göçük,yırtık,kopuk ve eksik parçalar).


DUBAİ GROUP PERİYODİK BAKIM HİZMETİ
Kasko sigortalı aracın, periyodik bakımlarında veya arızalanması halinde "ŞİRKETİMİZİN ANLAŞMALI SERVİSLERİNDE" Yedek parça ve işçilik bedeli üzerinden indirim yapılacaktır.

Bu indirimler Servislerin kampanya dönemleri dışındaki dönemlerde geçerli olacaktır.

ASIL ANAHTAR KULLANILARAK ARACIN ÇALINMASI TEMİNATI
Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydan gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Ancak;

Aracın kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar sigortalının yasal sorumluları hakkında yasal bir tahkikat başlatması koşuluyla teminat kapsamına dahil edilmiştir.

YAKIT OLARAK LPG KULLANMA TEMİNATI
Sigortalı aracın yakıt olarak LPG kullanması halinde LPG'nin sebep olacağı hasarlarda teminat kapsamına dahil edilmiştir.


HASARSIZLIK İNDİRİM
Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.
Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.


MESLEK İNDİRİMİ
İşbu poliçede adı geçen sigortalının ve yazılı mesleğin sahibi ve/veya emeklisi olduğu sigortalı tarafından beyan edilmiş ve bu beyana dayanılarak işbu poliçe primine % 20 Meslek İndirimi uygulanarak poliçe tanzim edilmiştir. Bir hasar vukuunda hasar tazmin edilmeden önce bu beyanın belgelenmesi şarttır. Aksi durumda ödenecek tazminattan % 20 oranında eksiltme yapılacağı ve poliçe indiriminin de zeyil ile geri alınarak ödenecek hasardan tenzil edileceği taraflarca kabul edilmiştir.Ayrıca poliçede belirtilen sigortalının haricinde indirime konu meslek gruplarına mensup olmayan bir sürücünün sevk ve idaresinde iken hasara uğraması halinde hasar tazmin edilmeden önce tazminat bedelinden % 20 oranında indirim yapılacaktır.

Ancak; aracın, sigortalının haricinde fakat aşağıda belirtilen mesleklerden herhangi birinin sahibi ve/veya emeklisi bir sürücünün sevk ve idaresinde iken hasara uğraması halinde ise hasardan eksiltme yapılmaz ve poliçede yapılan indirim geri alınmaz.
İndirime Tabi Meslekler :

AVUKATLAR
BANKACILAR
DEVLET MEMURLARI
DOKTORLAR
DİŞ HEKİMLERİ
VETERİNER HEKİMLER
ECZACILAR
MÜHENDİSLER
MİMARLAR
T.S.K ASTSUBAYLAR
T.S.K. SUBAYLAR
ÖĞRETMENLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
POLİSLER
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
İstisnalar :

İşbu klozda belirtilen Meslek İndirimi TÜZEL KİŞİLER’e uygulanamaz.
İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI TEMİNATI
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI TEMİNATI
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI TEMİNATI
Bu teminat ile Hukuksal Koruma Sigortalarının "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatları verilmiştir. Bu kapsamlarda hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam bedelin,azami %15'i avukatlık ücreti,%20'si mahkeme masrafları,%5'i danışma ücreti,%10'u teminat akçesi,%10'u hakem ücreti,%10'u icra masrafları,%15'i temyiz ve karar düzeltme,%15'i ihtarname çekimi,dilekçe yazımı vs. masraflar olarak kullanılır.Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıktan 25.-YTL den az olmaması kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indirimi yapılır.


İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAFİYETLİ SİGORTA POLİÇESİ
Dubai Group Sigortada, Sigorta Sahibi aracında meydana gelecek hasarların belirli bir kısmını üstlenmesi durumunda daha az prim ödeyerek aracını Kasko Sigortasını yaptırabilir. Bu olanak sigorta sahibinin meydana gelecek her bir hasarda sigorta bedelinin % 1 veya % 2 oranındaki kısmını üstlenmesi şartıyla verilmektedir. Muafiyetli sigorta tamamen Sigorta Sahibinin isteğine bağlıdır.


HASARDA KDV ÖDENMESİ


Tüzel Kişilerde Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda Fatura aslının ibraz edilmesi kaydıyla,
Anlaşmasız servislerde ise KDV miktar sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası karşılığında ödenecektir. Gerçek kişilerde KDV fatura aslının ibrazı şartıyla ödenir.


7 YILDIZLI HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KASKO


7 YILDIZLI HAFİF TİCARİ ARAÇLAR (MİNİBÜS VE KAMYONET) KASKO ÜRÜNÜ

Dubai Group Sigorta Aracınıza 7 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup otomatik olarak verilmektedir.

Aracınızın,

Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
Aracınızın yanması
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;


YURTDIŞI TEMİNATI
İşbu teminat ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartların A-4.1 maddesinde belirtilen ”Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar ”aşağıda yazılı Kloz şartları dahilinde teminata dahil edilmiştir.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın yurt dışında hasarlanması halinde;

1- Aracın ekspertizinin yurt içinde şirket tarafından yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

2- Hasarlı aracın yürümesi için yurt dışında yapılan geçici onarım masrafları ile çekme ve kurtarma masrafları toplam ödenecek hasarın azami % 40’ı oranında ödenecektir. Hasar bedelinin Türkiye’de YTL olarak ödenecektir.

3- Kazanın meydana geldiği ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş olan ve hasar tazminatının ödenmesi için gerekli bulunan kaza raporu,alkol muayene raporu ve şirketin kaza ile ilgili olarak isteyeceği diğer belgeleri tercüme ettirerek o ülkede kaza mahalline en yakın Türk Resmi makamlarına onaylatmak suretiyle şirkete ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Yurtdışı Kasko teminatı verilen ÖZEL OTOMOBİLLER’DE Bulgaristan, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı kapsamında meydana gelecek maddi zararlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır.

TÜM ARAÇ CİNSLERİ İÇİN; Irak, İran, Suriye ve Afganistan’a Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı verilmez.

5- Tüm araç cinsleri itibariyle

a) Sadece, Irak sınırları içinde meydana gelecek ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesi kapsamına giren tüm hasarlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır

b) Afganistan için yurtdışı KASKO teminatı verilmeyecektir.

GREV LOKAVT KARGAŞALIK HALK HARAKETLERİ VE TERÖR TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)
Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.


DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi nedeni ile meydana gelen hasarlar, muafiyet uygulanmaması kaydıyla teminata dahil edilir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.


SEL VE SU BASKINI TEMİNATI
Sel ve Su Baskını nedeni ile meydana gelen hasarlar, muafiyet uygulanmaması kaydıyla teminata dahil edilir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.


SİGARA VE BENZERİ MADDELER ZARARI TEMİNAT


Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.ÇEKME VE ÇEKİLME SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR TEMİNATI


Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.ANAHTAR KAYBI ZARARLARI TEMİNATI
Kasko poliçesi ile sigortalı Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi , anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları, her bir olayda ve poliçe süresi boyunca poliçede yazılı limitle teminat altına alınmıştır.


ENFLASYON TEMİNATI
Sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının ( orijinal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtia bedelleri hariç olmak üzere ) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) oranları dikkate alınarak aracın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır.


0 KM ARAÇLARDA YENİ İKAME TEMİNATI
Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde, son model (0 KM) araçların trafiğe çıkış tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde ,piyasa rayiç değeri ( yetkili satıcı firmanın" kampanya ve/veya özel indirimler hariç" anahtar teslim liste değeri) üzerinden sigortalanması ve bu tarihten itibaren 12 Aylık poliçe süresi içinde meydana gelecek çalınmalar dahil tam ziya hasara uğramaları halinde ve bu araç yerine alınacak yeni aracın da şirketimiz nezdinde sigortalanması kaydıyla hasar tarihindeki aynı marka, aynı tip ve aksesuar donanımına sahip son model (0 KM) aracın anahtar teslim değeri ödenir.


KIYMET ARTIŞI (ESKİME PAYI) DÜŞMEME TEMİNATI KLOZU

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda yenisi verilen parçalardan kullanım süresi sınırlı olan akü, tekerlek lastikleri ve katalitik konvertörler de kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında, diğer parçalarda poliçe tanzim tarihi itibariyle hususilerde 10 yaş , kamyonet ve minibüslerde 10 yaş , kamyonlarda 10 yaş , çekiciler 5 yaş ve otobüslerde 5 yaşındaki araçlara Kıymet Artışı İndirimi uygulanmaz.Bu yaşlardan büyük araçlarda azami % 50 oranında olmak üzere her yaş için % 4 oranında Kıymet Artışı indirimi uygulanır.Uygulanacak olan Kıymet Artışı İndirimi yapılan ekspertiz çalışması sonucunda aracın ve parçanın durumuna göre azalacaktır.


HASARSIZLIK İNDİRİMİNİN KORUMASI TEMİNATI

Dubai Group Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Poliçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı hallerde korunmaktadır.
Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Halleri;
Aracın sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve Anlaşmalı Servislerde takılması şartıyla, 1 (bir) Cam veya 1 (bir) Radyo-Teyp hasarında Hasarsızlık indirimleri bir üst kademeye yükseltilir.
Poliçede Hasarsızlık indirimi yoksa 1’inci yıl indirimi verilir.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunması Halleri;
Anlaşmalı Servislerde takılan 2’ci Cam hasarı ile Anlaşmasız Serviste takılan 1’inci Cam veya Radyo Teyp hasarlarında poliçedeki mevcut hasarsızlık indirimi aynen korunur.
Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Aşağıya Çekilmesi Halleri;

Poliçe vadesi içinde tek hasarla sınırlı olmak üzere sürücünün kusurlu olduğu hasarlarda poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 1 kademe aşağıya çekilir.İkinci hasarda hasarsızlık indirimleri kaybolur. Anlaşmasız Cam servislerinde takılan 2’nci cam hasarlarında poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 2 kademe aşağıya çekilir.

Onarılan Camlarda Hasarsızlık İndiriminin Korunması;

Tüm araç cinslerinde, değiştirilmeksizin anlaşmalı cam ( onarım için yetkilendirilmiş olan ) servislerde onarılan camlar için hasarsızlık indirim oranları bir üst kademeye yükseltilecektir. Anlaşmalı Cam servislerinde yapılması kaydı ile Cam onarım hakkı sınırsızdır. Poliçede hasarsızlık indirimi yoksa 1.yıl indirimi verilecektir.

TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI (Hasarda İkame Zeyli Yapmama)TEMİNATI


Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir.DUBAİ GROUP ASSİSTANS HİZMETİ
Dubai Group Sigorta assistans hizmetleri kasko Sigortalı aracın herhangi bir kaza veya arıza nede niye aracın hareket edememesi veya trafiğe çıkartılmasının sakıncalı olacağı durumlarda,

Daimi ikametgâhtan itibaren (0 Km) başlayan teminatlar;

Aracın Çekilmesi………..(1.000.-TL)
Aracın Kurtarılması…….(2.000.-TL)
Daimi ikametgâhtan 25 Km sonra başlayacak teminatlar;

Aracın arıza veya kaza nedeniyle tamir süresinin 48 saati aşması halinde 3 güne kadar otel konaklama veya daimi ikametgâha ve/veya seyahate devam etme masrafları (KİŞİ/GÜN=165.-TL).
Onarımı biten aracın emanette kalma ve muhafazası için yapılan masraflar veya aracı almak için araç sahibini veya tayin ettiği kişinin yapacağı masraflar.
Kaza, hastalık ve vefat nedeniyle aracı kullanacak kimsenin olmaması durumunda daimi ikametgâha dönüş için profesyonel bir sürücü temin edilmesi.
Sigortalının hastalığı veya yaralanması veya taburcu olması durumunda nakli veya ikametgâhına geri gönderilmesi masrafları.
Hastanedeki sigortalının ve refakatçisinin seyahat ve en fazla 5 gün konaklama masrafları(GÜN=165.-TL) *Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerinin nakli masrafları.
DUBAİ GROUP MİNİ ONARIM HİZMETİ
Bu hizmet sadece;

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Bursa, Kocaeli, Antalya, Hatay, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Trabzon, Tekirdağ/Çorlu, Mersin, Çorum, Diyarbakır, Aydın, Isparta ve Elazığ illerinde Özel Oto (Hususi),Kamyonet ve Minibüslere verilen bir hizmettir. Bu illere komşu illerde kesilen poliçeler için Sigortalıdan talep geldiği takdirde bu teminatın verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Servis hizmetlerinin teknik tanımları,ölçüsel limitleri aşağıda belirtilmiştir.

1.Grup ( 4 adet / Yıl )

Boya Tamiri,Mini Yama ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar kaporta,panel çizikleri,kapı vurukları).
Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm’ye kadar ).

2.Grup ( 8 adet / Yıl )

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm’ye kadar boya hasarsız kaporta göçükleri ).
İç döşeme Tamiri ( Deri,halı,kumaş,plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm’ye kadar ,yırtık,çizikler,3 cm’ye kadar plastik parça kopukları).
Ön Cam Tamiri ( 1 cm’ye kadar her tipte kırıklar,10 cm’ye kadar çatlaklar).
Leke Çıkarmak (5 cm kadar altmışiki farklı lekenin döşeme ve halı zeminlerden çıkartılması).

3.Grup ( Limitsiz / Yıl )

Plastik Tampon Tamiri ( Teknik olarak yapılabilir her türlü göçük,yırtık,kopuk ve eksik parçalar).
KULLANIM VE GELİR KAYBINDAN DOĞAN ZARARLAR TEMİNATI

Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kaza tarihinden itibaren aracın yeterli tamir süresi zarfında sigortalının iş durması nedeni ile uğrayacağı gelir kaybından doğan zararlar poliçede yazılı şartlar ve limitlerle teminat altına alınmıştır.ASIL ANAHTAR KULLANILARAK ARACIN ÇALINMASI TEMİNATI
Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydan gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Ancak;

Aracın kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar sigortalının yasal sorumluları hakkında yasal bir tahkikat başlatması koşuluyla teminat kapsamına dahil edilmiştir.

YAKIT OLARAK LPG KULLANMA TEMİNATI


Sigortalı aracın yakıt olarak LPG kullanması halinde LPG'nin sebep olacağı hasarlarda teminat kapsamına dahil edilmiştir.HASARSIZLIK İNDİRİM
Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.


İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI TEMİNATI
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI TEMİNATI
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI TEMİNATI


Bu teminat ile Hukuksal Koruma Sigortalarının "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatları verilmiştir. Bu kapsamlarda hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam bedelin, azami %15'i avukatlık ücreti,%20'si mahkeme masrafları,%5'i danışma ücreti,%10'u teminat akçesi,%10'u hakem ücreti,%10'u icra masrafları,%15'i temyiz ve karar düzeltme,%15'i ihtarname çekimi,dilekçe yazımı vs. masraflar olarak kullanılır.Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıktan 25.-YTL den az olmaması kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indirimi yapılır.İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAFİYETLİ SİGORTA POLİÇESİ


Dubai Group Sigortada, Sigorta Sahibi aracında meydana gelecek hasarların belirli bir kısmını üstlenmesi durumunda daha az prim ödeyerek aracını Kasko Sigortasını yaptırabilir. Bu olanak sigorta sahibinin meydana gelecek her bir hasarda sigorta bedelinin % 1 veya % 2 oranındaki kısmını üstlenmesi şartıyla verilmektedir. Muafiyetli sigorta tamamen Sigorta Sahibinin isteğine bağlıdır.


HASARDA KDV ÖDENMESİ


Tüzel Kişilerde Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda Fatura aslının ibraz edilmesi kaydıyla, Anlaşmasız servislerde ise KDV miktar sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası karşılığında ödenecektir. Gerçek kişilerde KDV fatura aslının ibrazı şartıyla ödenir.


7 YILDIZLI AĞIR TİCARİ ARAÇLAR KASKO


7 YILDIZLI AĞIR TİCARİ ARAÇLAR (KAMYON, TANKER, ÇEKİCİ ve OTOBÜS) KASKO ÜRÜNÜ

Dubai Group Sigorta Aracınıza 7 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup otomatik olarak verilmektedir.

Aracınızın,

Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.

Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

YURTDIŞI TEMİNATI
İşbu teminat ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartların A-4.1 maddesinde belirtilen ”Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar ”aşağıda yazılı Kloz şartları dahilinde teminata dahil edilmiştir.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın yurt dışında hasarlanması halinde;

1- Aracın ekspertizinin yurt içinde şirket tarafından yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

2- Hasarlı aracın yürümesi için yurt dışında yapılan geçici onarım masrafları ile çekme ve kurtarma masrafları toplam ödenecek hasarın azami % 40’ı oranında ödenecektir. Hasar bedelinin Türkiye’de YTL olarak ödenecektir.

3- Kazanın meydana geldiği ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş olan ve hasar tazminatının ödenmesi için gerekli bulunan kaza raporu,alkol muayene raporu ve şirketin kaza ile ilgili olarak isteyeceği diğer belgeleri tercüme ettirerek o ülkede kaza mahalline en yakın Türk Resmi makamlarına onaylatmak suretiyle şirkete ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Yurtdışı Kasko teminatı verilen ÖZEL OTOMOBİLLER’DE Bulgaristan, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı kapsamında meydana gelecek maddi zararlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır.

TÜM ARAÇ CİNSLERİ İÇİN; Irak, İran, Suriye ve Afganistan’a Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı verilmez.

5- Tüm araç cinsleri itibariyle

a) Sadece, Irak sınırları içinde meydana gelecek ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesi kapsamına giren tüm hasarlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır

b) Afganistan için yurtdışı KASKO teminatı verilmeyecektir.

GREV LOKAVT KARGAŞALIK HALK HARAKETLERİ VE TERÖR TEMİNATI
Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.


DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi nedeni ile meydana gelen hasarlar, muafiyet uygulanmaması kaydıyla teminata dahil edilir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.SEL VE SU BASKINI TEMİNATI

Sel ve Su Baskını nedeni ile meydana gelen hasarlar, muafiyet uygulanmaması kaydıyla teminata dahil edilir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.SİGARA VE BENZERİ MADDELER ZARARI TEMİNAT

Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.ÇEKME VE ÇEKİLME SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR TEMİNATI

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.ENFLASYON TEMİNATI

Sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının ( orijinal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtia bedelleri hariç olmak üzere ) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) oranları dikkate alınarak aracın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır.KIYMET ARTIŞI (ESKİME PAYI) DÜŞMEME TEMİNATI KLOZU

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda yenisi verilen parçalardan kullanım süresi sınırlı olan akü, tekerlek lastikleri ve katalitik konvertörler de kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında, diğer parçalarda poliçe tanzim tarihi itibariyle hususilerde 10 yaş , kamyonet ve minibüslerde 10 yaş , kamyonlarda 10 yaş , çekiciler 5 yaş ve otobüslerde 5 yaşındaki araçlara Kıymet Artışı İndirimi uygulanmaz.Bu yaşlardan büyük araçlarda azami % 50 oranında olmak üzere her yaş için % 4 oranında Kıymet Artışı indirimi uygulanır.Uygulanacak olan Kıymet Artışı İndirimi yapılan ekspertiz çalışması sonucunda aracın ve parçanın durumuna göre azalacaktır.


HASARSIZLIK İNDİRİMİNİN KORUMASI TEMİNATI
Dubai Group Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Poliçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı hallerde korunmaktadır.

Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Halleri;

Aracın sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve Anlaşmalı Servislerde takılması şartıyla tek radyo-teyp hasarında yenilemede poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimi bir üst kademeye yükseltilir.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunduğu Halleri;

Anlaşmalı Servislerde takılan tek Cam hasarı ile anlaşmasız serviste takılan tek radyo-teyp hasarlarında poliçedeki mevcut hasarsızlık indirimi aynen korunur. İkinci hasarda ise hasarsızlık indirimi kaybolur.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Aşağıya Çekilmesi Halleri;

Hasarsızlık indirimi 4’üncü kademede olanlarda (cam ve radyo-teyp hasarları dışındaki)tek hasarda, yenilemede mevcut hasarsızlık indirimleri 2’inci kademeye çekilir. Anlaşmasız Cam servislerinde takılan tek cam hasarlarında yenilemede poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 1 kademe aşağıya çekilir. İkinci hasarda ise hasarsızlık indirimi kaybolur.

Cam Hasarında Muafiyet:

“Anlaşmasız servislerde takılan her bir cam hasarında hasar tutarının % 25’i oranında muafiyet uygulanacaktır.”

Onarılan Camlarda Hasarsızlık İndiriminin Korunması;Tüm araç cinslerinde, değiştirilmeksizin anlaşmalı cam ( onarım için yetkilendirilmiş olan ) servislerde onarılan camlar için hasarsızlık indirim oranları bir üst kademeye yükseltilecektir. Anlaşmalı Cam servislerinde yapılması kaydı ile Cam onarım hakkı sınırsızdır. Poliçede hasarsızlık indirimi yoksa 1.yıl indirimi verilecektir.

TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI (Hasarda İkame Zeyli Yapmama)TEMİNATI

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir.


DUBAİ GROUP ASSİSTANS HİZMETİ
Dubai Group Sigorta assistans hizmetleri kasko Sigortalı aracın herhangi bir kaza veya arıza nede niye aracın hareket edememesi veya trafiğe çıkartılmasının sakıncalı olacağı durumlarda,

Daimi ikametgâhtan itibaren (0 Km) başlayan teminatlar;

Aracın Çekilmesi………..(1.500.-TL)
Aracın Kurtarılması…….(2.200.-TL)
Daimi ikametgâhtan 25 Km sonra başlayacak teminatlar;

Aracın arıza veya kaza nedeniyle tamir süresinin 48 saati aşması halinde 3 güne kadar otel konaklama veya daimi ikametgâha ve/veya seyahate devam etme masrafları (KİŞİ/GÜN=165.-TL).
Onarımı biten aracın emanette kalma ve muhafazası için yapılan masraflar veya aracı almak için araç sahibini veya tayin ettiği kişinin yapacağı masraflar.
Kaza, hastalık ve vefat nedeniyle aracı kullanacak kimsenin olmaması durumunda daimi ikametgâha dönüş için profesyonel bir sürücü temin edilmesi.
Sigortalının hastalığı veya yaralanması veya taburcu olması durumunda nakli veya ikametgâhına geri gönderilmesi masrafları.
Hastanedeki sigortalının ve refakatçisinin seyahat ve en fazla 5 gün konaklama masrafları(GÜN=165.-TL)
Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerinin nakli masrafları.

ASIL ANAHTAR KULLANILARAK ARACIN ÇALINMASI TEMİNATI
Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydan gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracın gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

KULLANIM VE GELİR KAYBINDAN DOĞAN ZARARLAR TEMİNATI

Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kaza tarihinden itibaren aracın yeterli tamir süresi zarfında sigortalının iş durması nedeni ile uğrayacağı gelir kaybından doğan zararlar poliçede yazılı şartlar ve limitlerle teminat altına alınmıştır.HASARSIZLIK İNDİRİM
Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.


İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI TEMİNATI
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI TEMİNATI
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.


HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI TEMİNATI

Bu teminat ile Hukuksal Koruma Sigortalarının "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatları verilmiştir. Bu kapsamlarda hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam bedelin,azami %15'i avukatlık ücreti,%20'si mahkeme masrafları,%5'i danışma ücreti,%10'u teminat akçesi,%10'u hakem ücreti,%10'u icra masrafları,%15'i temyiz ve karar düzeltme,%15'i ihtarname çekimi,dilekçe yazımı vs. masraflar olarak kullanılır.Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıktan 25.-YTL den az olmaması kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indirimi yapılır.


İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAFİYETLİ SİGORTA POLİÇESİ


Dubai Group Sigortada, Sigorta Sahibi aracında meydana gelecek hasarların belirli bir kısmını üstlenmesi durumunda daha az prim ödeyerek aracını Kasko Sigortasını yaptırabilir. Bu olanak sigorta sahibinin meydana gelecek her bir hasarda sigorta bedelinin % 1 veya % 2 oranındaki kısmını üstlenmesi şartıyla verilmektedir. Muafiyetli sigorta tamamen Sigorta Sahibinin isteğine bağlıdır.


HASARDA KDV ÖDENMESİ


Tüzel Kişilerde Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda Fatura aslının ibraz edilmesi kaydıyla, Anlaşmasız servislerde ise KDV miktar sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası karşılığında ödenecektir. Gerçek kişilerde KDV fatura aslının ibrazı şartıyla ödenir.


6 YILDIZLI HUSUSİ ARAÇLAR KASKO


6 YILDIZLI HUSUSİ (ÖZEL ARAÇLAR) KASKO ÜRÜNÜ


Dubai Group Sigorta Aracınıza 6 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı teminatlar seçimli olarak verilmektedir.

Aracınızın,


Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;


YURTDIŞI TEMİNATI
İşbu teminat ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartların A-4.1 maddesinde belirtilen ”Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar ”aşağıda yazılı Kloz şartları dahilinde teminata dahil edilmiştir.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın yurt dışında hasarlanması halinde;

1- Aracın ekspertizinin yurt içinde şirket tarafından yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

2- Hasarlı aracın yürümesi için yurt dışında yapılan geçici onarım masrafları ile çekme ve kurtarma masrafları toplam ödenecek hasarın azami % 40’ı oranında ödenecektir. Hasar bedelinin Türkiye’de YTL olarak ödenecektir.

3- Kazanın meydana geldiği ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş olan ve hasar tazminatının ödenmesi için gerekli bulunan kaza raporu,alkol muayene raporu ve şirketin kaza ile ilgili olarak isteyeceği diğer belgeleri tercüme ettirerek o ülkede kaza mahalline en yakın Türk Resmi makamlarına onaylatmak suretiyle şirkete ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Yurtdışı Kasko teminatı verilen ÖZEL OTOMOBİLLER’DE Bulgaristan, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı kapsamında meydana gelecek maddi zararlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır.

TÜM ARAÇ CİNSLERİ İÇİN; Irak, İran, Suriye ve Afganistan’a Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı verilmez.

5- Tüm araç cinsleri itibariyle

a) Sadece, Irak sınırları içinde meydana gelecek ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesi kapsamına giren tüm hasarlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır

b) Afganistan için yurtdışı KASKO teminatı verilmeyecektir.

GREV LOKAVT KARGAŞALIK HALK HARAKETLERİ VE TERÖR TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)
Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.


DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4 - 4.4 maddesinde belirtilen "Deprem ve Yanardağ Püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar" hasarda zarar tutarından muafiyet uygulanmaması şartıyla teminata dahil edilmiştir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.
SEL VE SU BASKINI TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4 - 4.5 maddesi hükmü aksine aracın "Sel ve Su Baskını ile meydana gelen zararlar" hali, hasarda muafiyet uygulanmamak kaydıyla teminata dahil edilmiştir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

SİGARA VE BENZERİ MADDELER ZARARI TEMİNAT
Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.


ÇEKME VE ÇEKİLME SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR TEMİNATI

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.


ANAHTAR KAYBI ZARARLARI TEMİNATI

Kasko poliçesi ile sigortalı Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi , anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları, poliçe süresi boyunca 1 hasarla sınırlı olmak üzere poliçede yazılı limitle teminat altına alınmıştır.


ENFLASYON TEMİNATI

Sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının ( orijinal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtia bedelleri hariç olmak üzere ) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) oranları dikkate alınarak aracın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır.


0 KM ARAÇLARDA YENİ İKAME TEMİNATI

Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde, son model (0 KM) araçların trafiğe çıkış tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde ,piyasa rayiç değeri ( yetkili satıcı firmanın" kampanya ve/veya özel indirimler hariç" anahtar teslim liste değeri) üzerinden sigortalanması ve bu tarihten itibaren 12 Aylık poliçe süresi içinde meydana gelecek çalınmalar dahil tam ziya hasara uğramaları halinde ve bu araç yerine alınacak yeni aracın da şirketimiz nezdinde sigortalanması kaydıyla hasar tarihindeki aynı marka, aynı tip ve aksesuar donanımına sahip son model (0 KM) aracın anahtar teslim değeri ödenir.


ARAÇTA BULUNAN KİŞİSEL EŞYA HIRSIZLIK TEMİNATI
Sigorta teminatı altına alınan araçta bulunabilecek sigorta sahibine veya aile fertlerine (Baba, Anne ve Çocukları) ait kişisel eşyaların, aracın Kasko Sigortası teminatı kapsamına giren bir hasar sonucunda maruz kalacağı zarar ve ziya, poliçede yazılı limit dahilinde teminat altına alınmıştır.
Çalınma hadisesi eşyaların araç içinden bulunduğu sırda araca zarar verilerek veya araçla birlikte çalınması halinde geçerlidir. Araca zarar verilmeden meydana gelen çalınmalar teminat haricidir. Ticari nitelik arz eden eşyalar teminat haricidir. Her türlü mücevherat, para, kredi kartı,çek,senet ve benzeri kıymetli kağıt ile cep telefonu,kamera,fotoğraf makinesi,her türlü bilgisayar ve benzeri elektronik cihaz ve aksamı teminat haricidir.Teminat kapsamındaki Hasarın ödenmesinde kişisel eşyaların ikinci el piyasa değeri esas alınır.KIYMET ARTIŞI (ESKİME PAYI) DÜŞMEME TEMİNATI KLOZU

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda yenisi verilen parçalardan kullanım süresi sınırlı olan akü, tekerlek lastikleri ve katalitik konvertörler de kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında, diğer parçalarda poliçe tanzim tarihi itibariyle hususilerde 10 yaş , kamyonet ve minibüslerde 10 yaş , kamyonlarda 10 yaş , çekiciler 5 yaş ve otobüslerde 5 yaşındaki araçlara Kıymet Artışı İndirimi uygulanmaz.Bu yaşlardan büyük araçlarda azami % 50 oranında olmak üzere her yaş için % 4 oranında Kıymet Artışı indirimi uygulanır.Uygulanacak olan Kıymet Artışı İndirimi yapılan ekspertiz çalışması sonucunda aracın ve parçanın durumuna göre azalacaktır.


HASARSIZLIK İNDİRİMİNİN KORUMASI TEMİNATI
Dubai Group Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Poliçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı hallerde korunmaktadır.
Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Halleri;
Araç sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve Anlaşmalı Servislerde takılması şartıyla, 1 (bir) Cam veya 1 (bir) Radyo-Teyp hasarında Hasarsızlık indirimleri bir üst kademeye yükseltilir.
Poliçede Hasarsızlık indirimi yoksa 1’inci yıl indirimi verilir.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunduğu Halleri;

Poliçe vadesi içinde tek hasarla sınırlı olmak üzere sürücünün kusurlu olduğu hasarlarda poliçe üzerindeki hasarsızlık indirimi yenilemede aynen korunmaktadır. İkinci hasarda hasarsızlık indirimi kaybolur.

Anlaşmalı Servislerde takılan 2’ci Cam hasarı ile Anlaşmasız Serviste takılan 1’inci Cam veya Radyo Teyp hasarlarında poliçedeki mevcut hasarsızlık indirimi aynen korunur.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Aşağıya Çekilmesi Halleri;
Anlaşmasız Cam servislerinde takılan 2’nci cam hasarlarında poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 2 kademe aşağıya çekilir.
Anlaşmalı ve/veya anlaşmasız Cam servislerinde takılan 3. Cam hasarlarında Hasarsızlık İndirimi kaybolur.

Onarılan Camlarda Hasarsızlık İndiriminin Korunması;

Tüm araç cinslerinde, değiştirilmeksizin anlaşmalı cam ( onarım için yetkilendirilmiş olan ) servislerde onarılan camlar için hasarsızlık indirim oranları bir üst kademeye yükseltilecektir. Anlaşmalı Cam servislerinde yapılması kaydı ile Cam onarım hakkı sınırsızdır. Poliçede hasarsızlık indirimi yoksa 1.yıl indirimi verilecektir.

TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI (Hasarda İkame Zeyli Yapmama)TEMİNATI

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir.


İKAME (KİRALIK) ARAÇ
İkame Araç Hizmeti, Kasko Sigortası poliçesinde "İkame Araç Hizmeti" ek teminatı satın alınmış araçlar için geçerlidir. Bu teminat sadece HUSUSİ ( ÖZEL ) araçlara verilir.


Faydalanma şartları:


(a) İkame araç süresi 10 günü geçmemek kaydıyla eksper tarafından tespit edilen araç onarım süresi ile sınırlıdır.

(b) Kasko Sigortası kapsamında bir kazanın gerçekleşmesi gerekir.

(c) Kaza sonucu aracın Trafikte seyredemeyecek şekilde kısmi hasara uğramış olması gerekir.

(d) Hasar onarım süresinin 48 saatten fazla sürecek olması ve bunun eksper tarafından belirlenmesi gerekir.
DUBAİ GROUP ASSİSTANS HİZMETİ
Dubai Group Sigorta assistans hizmetleri kasko Sigortalı aracın herhangi bir kaza veya arıza nede niye aracın hareket edememesi veya trafiğe çıkartılmasının sakıncalı olacağı durumlarda,


Daimi ikametgâhtan itibaren (0 Km) başlayan teminatlar;

Aracın Çekilmesi………..(550.-TL)
Aracın Kurtarılması….(1.100.-TL)
Oto Kapı Kilit Hizmeti (İşçilik ve/veya Çekilme Masrafı)
Lastik Değiştirilmesi veya aracın en yakın lastikçiye Çekilmesi
Benzin Bitmesi durumunda aracın en yakın benzinciye çekilmesi……(550.-TL)
Daimi ikametgâhtan 25 Km sonra başlayacak teminatlar;

Aracın arıza veya kaza nedeniyle tamir süresinin 48 saati aşması halinde 3 güne kadar otel konaklama veya daimi ikametgâha ve/veya seyahate devam etme masrafları (KİŞİ/GÜN=350.-TL).
Onarımı biten aracın emanette kalma ve muhafazası için yapılan masraflar veya aracı almak için araç sahibini veya tayin ettiği kişinin yapacağı masraflar.
Kaza, hastalık ve vefat nedeniyle aracı kullanacak kimsenin olmaması durumunda daimi ikametgâha dönüş için profesyonel bir sürücü temin edilmesi.
Sigortalının hastalığı veya yaralanması veya taburcu olması durumunda nakli veya ikametgâhına geri gönderilmesi masrafları.
Hastanedeki sigortalının ve refakatçisinin seyahat ve en fazla 5 gün konaklama masrafları(GÜN=350.-TL)
Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerinin nakli masrafları.
DUBAİ GROUP MİNİ ONARIM HİZMETİ
Bu hizmet sadece;

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Bursa, Kocaeli, Antalya, Hatay, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Trabzon, Tekirdağ/Çorlu, Mersin, Çorum, Diyarbakır, Aydın, Isparta ve Elazığ illerinde Özel Oto (Hususi),Kamyonet ve Minibüslere verilen bir hizmettir. Bu illere komşu illerde kesilen poliçeler için Sigortalıdan talep geldiği takdirde bu teminatın verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Servis hizmetlerinin teknik tanımları,ölçüsel limitleri aşağıda belirtilmiştir.

1.Grup ( 4 adet / Yıl )

Boya Tamiri,Mini Yama ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar kaporta,panel çizikleri,kapı vurukları).
Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm’ye kadar ).

2.Grup ( 8 adet / Yıl )

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm’ye kadar boya hasarsız kaporta göçükleri ).
İç döşeme Tamiri ( Deri,halı,kumaş,plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm’ye kadar ,yırtık,çizikler,3 cm’ye kadar plastik parça kopukları).
Ön Cam Tamiri ( 1 cm’ye kadar her tipte kırıklar,10 cm’ye kadar çatlaklar).
Leke Çıkarmak (5 cm kadar altmışiki farklı lekenin döşeme ve halı zeminlerden çıkartılması).

3.Grup ( Limitsiz / Yıl )

Plastik Tampon Tamiri ( Teknik olarak yapılabilir her türlü göçük,yırtık,kopuk ve eksik parçalar).
DUBAİ GROUP PERİYODİK BAKIM HİZMETİ
Kasko sigortalı aracın, periyodik bakımlarında veya arızalanması halinde "ŞİRKETİMİZİN ANLAŞMALI SERVİSLERİNDE" Yedek parça ve işçilik bedeli üzerinden indirim yapılacaktır.

Bu indirimler Servislerin kampanya dönemleri dışındaki dönemlerde geçerli olacaktır.

ASIL ANAHTAR KULLANILARAK ARACIN ÇALINMASI TEMİNATI
Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydan gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracın gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

YAKIT OLARAK LPG KULLANMA TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)

Sigortalı aracın yakıt olarak LPG kullanması halinde LPG'nin sebep olacağı hasarlarda teminat kapsamına dahil edilmiştir.


HASARSIZLIK İNDİRİM
Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.


MESLEK İNDİRİMİ
İşbu poliçede adı geçen sigortalının ve yazılı mesleğin sahibi ve/veya emeklisi olduğu sigortalı tarafından beyan edilmiş ve bu beyana dayanılarak işbu poliçe primine % 20 Meslek İndirimi uygulanarak poliçe tanzim edilmiştir. Bir hasar vukuunda hasar tazmin edilmeden önce bu beyanın belgelenmesi şarttır. Aksi durumda ödenecek tazminattan % 20 oranında eksiltme yapılacağı ve poliçe indiriminin de zeyil ile geri alınarak ödenecek hasardan tenzil edileceği taraflarca kabul edilmiştir.Ayrıca poliçede belirtilen sigortalının haricinde indirime konu meslek gruplarına mensup olmayan bir sürücünün sevk ve idaresinde iken hasara uğraması halinde hasar tazmin edilmeden önce tazminat bedelinden % 20 oranında indirim yapılacaktır.

Ancak; aracın, sigortalının haricinde fakat aşağıda belirtilen mesleklerden herhangi birinin sahibi ve/veya emeklisi bir sürücünün sevk ve idaresinde iken hasara uğraması halinde ise hasardan eksiltme yapılmaz ve poliçede yapılan indirim geri alınmaz.
İndirime Tabi Meslekler :

AVUKATLAR
BANKACILAR
DEVLET MEMURLARI
DOKTORLAR
DİŞ HEKİMLERİ
VETERİNER HEKİMLER
ECZACILAR
MÜHENDİSLER
MİMARLAR
T.S.K ASTSUBAYLAR
T.S.K. SUBAYLAR
ÖĞRETMENLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
POLİSLER
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
İstisnalar :

İşbu klozda belirtilen Meslek İndirimi TÜZEL KİŞİLER’e uygulanamaz.
İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI TEMİNATI
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI TEMİNATI
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI TEMİNATI

Bu teminat ile Hukuksal Koruma Sigortalarının "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatları verilmiştir. Bu kapsamlarda hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam bedelin, azami %15'i avukatlık ücreti,%20'si mahkeme masrafları,%5'i danışma ücreti,%10'u teminat akçesi,%10'u hakem ücreti,%10'u icra masrafları,%15'i temyiz ve karar düzeltme,%15'i ihtarname çekimi, dilekçe yazımı vs. masraflar olarak kullanılır.Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıktan 25.-YTL den az olmaması kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indirimi yapılır.İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAFİYETLİ SİGORTA POLİÇESİ

Dubai Group Sigortada, Sigorta Sahibi aracında meydana gelecek hasarların belirli bir kısmını üstlenmesi durumunda daha az prim ödeyerek aracını Kasko Sigortasını yaptırabilir. Bu olanak sigorta sahibinin meydana gelecek her bir hasarda sigorta bedelinin % 1 veya % 2 oranındaki kısmını üstlenmesi şartıyla verilmektedir. Muafiyetli sigorta tamamen Sigorta Sahibinin isteğine bağlıdır.


HASARDA KDV ÖDENMESİ

Tüzel Kişilerde Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda Fatura aslının ibraz edilmesi kaydıyla, Anlaşmasız servislerde ise KDV miktar sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası karşılığında ödenecektir. Gerçek kişilerde KDV fatura aslının ibrazı şartıyla ödenir.


6 YILDIZLI HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KASKO


6 YILDIZLI HAFİF TİCARİ ARAÇLAR (MİNİBÜS VE KAMYONET) KASKO ÜRÜNÜ

Dubai Group Sigorta Aracınıza 6 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı teminatlar seçimli olarak verilmektedir.

Aracınızın,

Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

YURTDIŞI TEMİNATI
İşbu teminat ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartların A-4.1 maddesinde belirtilen ”Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar ”aşağıda yazılı Kloz şartları dahilinde teminata dahil edilmiştir.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın yurt dışında hasarlanması halinde;

1- Aracın ekspertizinin yurt içinde şirket tarafından yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

2- Hasarlı aracın yürümesi için yurt dışında yapılan geçici onarım masrafları ile çekme ve kurtarma masrafları toplam ödenecek hasarın azami % 40’ı oranında ödenecektir. Hasar bedelinin Türkiye’de YTL olarak ödenecektir.

3- Kazanın meydana geldiği ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş olan ve hasar tazminatının ödenmesi için gerekli bulunan kaza raporu,alkol muayene raporu ve şirketin kaza ile ilgili olarak isteyeceği diğer belgeleri tercüme ettirerek o ülkede kaza mahalline en yakın Türk Resmi makamlarına onaylatmak suretiyle şirkete ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Yurtdışı Kasko teminatı verilen ÖZEL OTOMOBİLLER’DE Bulgaristan, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı kapsamında meydana gelecek maddi zararlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır.

TÜM ARAÇ CİNSLERİ İÇİN; Irak, İran, Suriye ve Afganistan’a Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı verilmez.

5- Tüm araç cinsleri itibariyle

a) Sadece, Irak sınırları içinde meydana gelecek ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesi kapsamına giren tüm hasarlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır

b) Afganistan için yurtdışı KASKO teminatı verilmeyecektir.

GREV LOKAVT KARGAŞALIK HALK HARAKETLERİ VE TERÖR TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)

Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.

DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4 - 4.4 maddesinde belirtilen "Deprem ve Yanardağ Püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar" hasarda zarar tutarından muafiyet uygulanmaması şartıyla teminata dahil edilmiştir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

SEL VE SU BASKINI TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4 - 4.5 maddesi hükmü aksine aracın "Sel ve Su Baskını ile meydana gelen zararlar" hali, hasarda muafiyet uygulanmamak kaydıyla teminata dahil edilmiştir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

SİGARA VE BENZERİ MADDELER ZARARI TEMİNAT

Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.


ÇEKME VE ÇEKİLME SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR TEMİNATI

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.


ANAHTAR KAYBI ZARARLARI TEMİNATI

Kasko poliçesi ile sigortalı Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi , anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları, poliçe süresi boyunca 1 hasarla sınırlı olmak üzere poliçede yazılı limitle teminat altına alınmıştır.


ENFLASYON TEMİNATI


Sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının ( orijinal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtia bedelleri hariç olmak üzere ) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) oranları dikkate alınarak aracın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır.0 KM ARAÇLARDA YENİ İKAME TEMİNATI


Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde, son model (0 KM) araçların trafiğe çıkış tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde, piyasa rayiç değeri ( yetkili satıcı firmanın" kampanya ve/veya özel indirimler hariç" anahtar teslim liste değeri) üzerinden sigortalanması ve bu tarihten itibaren 12 Aylık poliçe süresi içinde meydana gelecek çalınmalar dahil tam ziya hasara uğramaları halinde ve bu araç yerine alınacak yeni aracın da şirketimiz nezdinde sigortalanması kaydıyla hasar tarihindeki aynı marka, aynı tip ve aksesuar donanımına sahip son model (0 KM) aracın anahtar teslim değeri ödenir.


KIYMET ARTIŞI (ESKİME PAYI) DÜŞMEME TEMİNATI KLOZU


Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda yenisi verilen parçalardan kullanım süresi sınırlı olan akü, tekerlek lastikleri ve katalitik konvertörler de kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında, diğer parçalarda poliçe tanzim tarihi itibariyle hususilerde 10 yaş, kamyonet ve minibüslerde 10 yaş, kamyonlarda 10 yaş, çekiciler 5 yaş ve otobüslerde 5 yaşındaki araçlara Kıymet Artışı İndirimi uygulanmaz. Bu yaşlardan büyük araçlarda azami % 50 oranında olmak üzere her yaş için % 4 oranında Kıymet Artışı indirimi uygulanır.Uygulanacak olan Kıymet Artışı İndirimi yapılan ekspertiz çalışması sonucunda aracın ve parçanın durumuna göre azalacaktır.


HASARSIZLIK İNDİRİMİNİN KORUMASI TEMİNATI
Dubai Group Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Poliçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı hallerde korunmaktadır.
Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Halleri;
Aracın sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve Anlaşmalı Servislerde takılması şartıyla, 1 (bir) Cam veya 1 (bir) Radyo-Teyp hasarında Hasarsızlık indirimleri bir üst kademeye yükseltilir.
Poliçede Hasarsızlık indirimi yoksa 1’inci yıl indirimi verilir.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunması Halleri;
Anlaşmalı Servislerde takılan 2’ci Cam hasarı ile Anlaşmasız Serviste takılan 1’inci Cam veya Radyo Teyp hasarlarında poliçedeki mevcut hasarsızlık indirimi aynen korunur.
Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Aşağıya Çekilmesi Halleri;

Poliçe vadesi içinde tek hasarla sınırlı olmak üzere sürücünün kusurlu olduğu hasarlarda poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 1 kademe aşağıya çekilir.İkinci hasarda hasarsızlık indirimleri kaybolur. Anlaşmasız Cam servislerinde takılan 2’nci cam hasarlarında poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 2 kademe aşağıya çekilir.

Onarılan Camlarda Hasarsızlık İndiriminin Korunması;

Tüm araç cinslerinde, değiştirilmeksizin anlaşmalı cam ( onarım için yetkilendirilmiş olan ) servislerde onarılan camlar için hasarsızlık indirim oranları bir üst kademeye yükseltilecektir. Anlaşmalı Cam servislerinde yapılması kaydı ile Cam onarım hakkı sınırsızdır. Poliçede hasarsızlık indirimi yoksa 1.yıl indirimi verilecektir.

TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI (Hasarda İkame Zeyli Yapmama)TEMİNATI

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir.


DUBAİ GROUP ASSİSTANS HİZMETİ
Dubai Group Sigorta assistans hizmetleri kasko Sigortalı aracın herhangi bir kaza veya arıza nede niye aracın hareket edememesi veya trafiğe çıkartılmasının sakıncalı olacağı durumlarda,

Daimi ikametgâhtan itibaren (0 Km) başlayan teminatlar;

Aracın Çekilmesi………..(1.000.-TL)
Aracın Kurtarılması…….(2.000.-TL)
Daimi ikametgâhtan 25 Km sonra başlayacak teminatlar;

Aracın arıza veya kaza nedeniyle tamir süresinin 48 saati aşması halinde 3 güne kadar otel konaklama veya daimi ikametgâha ve/veya seyahate devam etme masrafları (KİŞİ/GÜN=165.-TL).
Onarımı biten aracın emanette kalma ve muhafazası için yapılan masraflar veya aracı almak için araç sahibini veya tayin ettiği kişinin yapacağı masraflar.
Kaza, hastalık ve vefat nedeniyle aracı kullanacak kimsenin olmaması durumunda daimi ikametgâha dönüş için profesyonel bir sürücü temin edilmesi.
Sigortalının hastalığı veya yaralanması veya taburcu olması durumunda nakli veya ikametgâhına geri gönderilmesi masrafları.
Hastanedeki sigortalının ve refakatçisinin seyahat ve en fazla 5 gün konaklama masrafları(GÜN=165.-TL) *Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerinin nakli masrafları.
DUBAİ GROUP MİNİ ONARIM HİZMETİ
Bu hizmet sadece;

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Bursa, Kocaeli, Antalya, Hatay, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Trabzon, Tekirdağ/Çorlu, Mersin, Çorum, Diyarbakır, Aydın, Isparta ve Elazığ illerinde Özel Oto (Hususi),Kamyonet ve Minibüslere verilen bir hizmettir. Bu illere komşu illerde kesilen poliçeler için Sigortalıdan talep geldiği takdirde bu teminatın verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Servis hizmetlerinin teknik tanımları,ölçüsel limitleri aşağıda belirtilmiştir.

1.Grup ( 4 adet / Yıl )

Boya Tamiri,Mini Yama ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar kaporta,panel çizikleri,kapı vurukları).
Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm’ye kadar ).

2.Grup ( 8 adet / Yıl )

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm’ye kadar boya hasarsız kaporta göçükleri ).
İç döşeme Tamiri ( Deri,halı,kumaş,plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm’ye kadar ,yırtık,çizikler,3 cm’ye kadar plastik parça kopukları).
Ön Cam Tamiri ( 1 cm’ye kadar her tipte kırıklar,10 cm’ye kadar çatlaklar).
Leke Çıkarmak (5 cm kadar altmışiki farklı lekenin döşeme ve halı zeminlerden çıkartılması).

3.Grup ( Limitsiz / Yıl )

Plastik Tampon Tamiri ( Teknik olarak yapılabilir her türlü göçük,yırtık,kopuk ve eksik parçalar).
ASIL ANAHTAR KULLANILARAK ARACIN ÇALINMASI TEMİNATI
Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydan gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracın gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

KULLANIM VE GELİR KAYBINDAN DOĞAN ZARARLAR TEMİNATI

Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kaza tarihinden itibaren aracın yeterli tamir süresi zarfında sigortalının iş durması nedeni ile uğrayacağı gelir kaybından doğan zararlar poliçede yazılı şartlar ve limitlerle teminat altına alınmıştır.


YAKIT OLARAK LPG KULLANMA TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)

Sigortalı aracın yakıt olarak LPG kullanması halinde LPG'nin sebep olacağı hasarlarda teminat kapsamına dahil edilmiştir.


HASARSIZLIK İNDİRİM


Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.


İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI TEMİNATI
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI TEMİNATI
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI TEMİNATI

Bu teminat ile Hukuksal Koruma Sigortalarının "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatları verilmiştir. Bu kapsamlarda hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam bedelin, azami %15'i avukatlık ücreti,%20'si mahkeme masrafları,%5'i danışma ücreti,%10'u teminat akçesi,%10'u hakem ücreti,%10'u icra masrafları,%15'i temyiz ve karar düzeltme,%15'i ihtarname çekimi, dilekçe yazımı vs. masraflar olarak kullanılır.Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıktan 25.-YTL den az olmaması kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indirimi yapılır.

İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAFİYETLİ SİGORTA POLİÇESİ
Dubai Group Sigortada, Sigorta Sahibi aracında meydana gelecek hasarların belirli bir kısmını üstlenmesi durumunda daha az prim ödeyerek aracını Kasko Sigortasını yaptırabilir. Bu olanak sigorta sahibinin meydana gelecek her bir hasarda sigorta bedelinin % 1 veya % 2 oranındaki kısmını üstlenmesi şartıyla verilmektedir. Muafiyetli sigorta tamamen Sigorta Sahibinin isteğine bağlıdır.


HASARDA KDV ÖDENMESİ
Tüzel Kişilerde Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda Fatura aslının ibraz edilmesi kaydıyla, Anlaşmasız servislerde ise KDV miktar sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası karşılığında ödenecektir. Gerçek kişilerde KDV fatura aslının ibrazı şartıyla ödenir.


6 YILDIZLI AĞIR TİCARİ ARAÇLAR KASKO


6 YILDIZLI AĞIR TİCARİ ARAÇLAR (KAMYOM, TANKER, ÇEKİCİ ve OTOBÜS) KASKO ÜRÜNÜ

Dubai Group Sigorta Aracınıza 6 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı teminatlar seçimli olarak verilmektedir.

Aracınızın,

Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

YURTDIŞI TEMİNATI
İşbu teminat ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartların A-4.1 maddesinde belirtilen ”Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar ”aşağıda yazılı Kloz şartları dahilinde teminata dahil edilmiştir.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın yurt dışında hasarlanması halinde;

1- Aracın ekspertizinin yurt içinde şirket tarafından yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

2- Hasarlı aracın yürümesi için yurt dışında yapılan geçici onarım masrafları ile çekme ve kurtarma masrafları toplam ödenecek hasarın azami % 40’ı oranında ödenecektir. Hasar bedelinin Türkiye’de YTL olarak ödenecektir.

3- Kazanın meydana geldiği ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş olan ve hasar tazminatının ödenmesi için gerekli bulunan kaza raporu,alkol muayene raporu ve şirketin kaza ile ilgili olarak isteyeceği diğer belgeleri tercüme ettirerek o ülkede kaza mahalline en yakın Türk Resmi makamlarına onaylatmak suretiyle şirkete ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Yurtdışı Kasko teminatı verilen ÖZEL OTOMOBİLLER’DE Bulgaristan, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı kapsamında meydana gelecek maddi zararlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır.

TÜM ARAÇ CİNSLERİ İÇİN; Irak, İran, Suriye ve Afganistan’a Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı verilmez.

5- Tüm araç cinsleri itibariyle

a) Sadece, Irak sınırları içinde meydana gelecek ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesi kapsamına giren tüm hasarlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır

b) Afganistan için yurtdışı KASKO teminatı verilmeyecektir.

GREV LOKAVT KARGAŞALIK HALK HARAKETLERİ VE TERÖR TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)

Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.


DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4 - 4.4 maddesinde belirtilen "Deprem ve Yanardağ Püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar" hasarda zarar tutarından muafiyet uygulanmaması şartıyla teminata dahil edilmiştir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

SEL VE SU BASKINI TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)

Sel ve Su Baskını nedeni ile meydana gelen zararlarda muafiyet uygulanmaması kaydıyla teminata dahil edilmiştir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.


SİGARA VE BENZERİ MADDELER ZARARI TEMİNAT

Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.


ÇEKME VE ÇEKİLME SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR TEMİNATI

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.


ENFLASYON TEMİNATI


Sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının ( orijinal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtia bedelleri hariç olmak üzere ) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) oranları dikkate alınarak aracın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır.KIYMET ARTIŞI (ESKİME PAYI) DÜŞMEME TEMİNATI KLOZU

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda yenisi verilen parçalardan kullanım süresi sınırlı olan akü, tekerlek lastikleri ve katalitik konvertörler de kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında, diğer parçalarda poliçe tanzim tarihi itibariyle hususilerde 10 yaş , kamyonet ve minibüslerde 10 yaş , kamyonlarda 10 yaş , çekiciler 5 yaş ve otobüslerde 5 yaşındaki araçlara Kıymet Artışı İndirimi uygulanmaz.Bu yaşlardan büyük araçlarda azami % 50 oranında olmak üzere her yaş için % 4 oranında Kıymet Artışı indirimi uygulanır.Uygulanacak olan Kıymet Artışı İndirimi yapılan ekspertiz çalışması sonucunda aracın ve parçanın durumuna göre azalacaktır.


HASARSIZLIK İNDİRİMİNİN KORUMASI TEMİNATI
Dubai Group Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Poliçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı hallerde korunmaktadır.

Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Halleri;

Aracın sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve Anlaşmalı Servislerde takılması şartıyla tek radyo-teyp hasarında yenilemede poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimi bir üst kademeye yükseltilir.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunduğu Halleri;

Anlaşmalı Servislerde takılan tek Cam hasarı ile anlaşmasız serviste takılan tek radyo-teyp hasarlarında poliçedeki mevcut hasarsızlık indirimi aynen korunur. İkinci hasarda ise hasarsızlık indirimi kaybolur.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Aşağıya Çekilmesi Halleri;

Hasarsızlık indirimi 4’üncü kademede olanlarda (cam ve radyo-teyp hasarları dışındaki)tek hasarda, yenilemede mevcut hasarsızlık indirimleri 2’inci kademeye çekilir. Anlaşmasız Cam servislerinde takılan tek cam hasarlarında yenilemede poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 1 kademe aşağıya çekilir. İkinci hasarda ise hasarsızlık indirimi kaybolur.

Cam Hasarında Muafiyet:

“Anlaşmasız servislerde takılan her bir cam hasarında hasar tutarının % 25’i oranında muafiyet uygulanacaktır.”

Onarılan Camlarda Hasarsızlık İndiriminin Korunması;Tüm araç cinslerinde, değiştirilmeksizin anlaşmalı cam ( onarım için yetkilendirilmiş olan ) servislerde onarılan camlar için hasarsızlık indirim oranları bir üst kademeye yükseltilecektir. Anlaşmalı Cam servislerinde yapılması kaydı ile Cam onarım hakkı sınırsızdır. Poliçede hasarsızlık indirimi yoksa 1.yıl indirimi verilecektir.

TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI (Hasarda İkame Zeyli Yapmama)TEMİNATI

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir.


DUBAİ GROUP ASSİSTANS HİZMETİ
Dubai Group Sigorta assistans hizmetleri kasko Sigortalı aracın herhangi bir kaza veya arıza nede niye aracın hareket edememesi veya trafiğe çıkartılmasının sakıncalı olacağı durumlarda,

Daimi ikametgâhtan itibaren (0 Km) başlayan teminatlar;

Aracın Çekilmesi………..(1.500.-TL)
Aracın Kurtarılması…….(2.200.-TL)
Daimi ikametgâhtan 25 Km sonra başlayacak teminatlar;

Aracın arıza veya kaza nedeniyle tamir süresinin 48 saati aşması halinde 3 güne kadar otel konaklama veya daimi ikametgâha ve/veya seyahate devam etme masrafları (KİŞİ/GÜN=165.-TL).
Onarımı biten aracın emanette kalma ve muhafazası için yapılan masraflar veya aracı almak için araç sahibini veya tayin ettiği kişinin yapacağı masraflar.
Kaza, hastalık ve vefat nedeniyle aracı kullanacak kimsenin olmaması durumunda daimi ikametgâha dönüş için profesyonel bir sürücü temin edilmesi.
Sigortalının hastalığı veya yaralanması veya taburcu olması durumunda nakli veya ikametgâhına geri gönderilmesi masrafları.
Hastanedeki sigortalının ve refakatçisinin seyahat ve en fazla 5 gün konaklama masrafları(GÜN=165.-TL)
Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerinin nakli masrafları.
ASIL ANAHTAR KULLANILARAK ARACIN ÇALINMASI TEMİNATI
Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydan gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracın gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

KULLANIM VE GELİR KAYBINDAN DOĞAN ZARARLAR TEMİNATI

Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kaza tarihinden itibaren aracın yeterli tamir süresi zarfında sigortalının iş durması nedeni ile uğrayacağı gelir kaybından doğan zararlar poliçede yazılı şartlar ve limitlerle teminat altına alınmıştır.


HASARSIZLIK İNDİRİM
Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.


İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI TEMİNATI
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI TEMİNATI
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI TEMİNATI

Bu teminat ile Hukuksal Koruma Sigortalarının "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatları verilmiştir. Bu kapsamlarda hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam bedelin, azami %15'i avukatlık ücreti,%20'si mahkeme masrafları,%5'i danışma ücreti,%10'u teminat akçesi,%10'u hakem ücreti,%10'u icra masrafları,%15'i temyiz ve karar düzeltme,%15'i ihtarname çekimi,dilekçe yazımı vs. masraflar olarak kullanılır.Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıktan 25.-YTL den az olmaması kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indirimi yapılır.


İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAFİYETLİ SİGORTA POLİÇESİ
Dubai Group Sigortada, Sigorta Sahibi aracında meydana gelecek hasarların belirli bir kısmını üstlenmesi durumunda daha az prim ödeyerek aracını Kasko Sigortasını yaptırabilir. Bu olanak sigorta sahibinin meydana gelecek her bir hasarda sigorta bedelinin % 1 veya % 2 oranındaki kısmını üstlenmesi şartıyla verilmektedir. Muafiyetli sigorta tamamen Sigorta Sahibinin isteğine bağlıdır.

HASARDA KDV ÖDENMESİ
Tüzel Kişilerde Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda Fatura aslının ibraz edilmesi kaydıyla, Anlaşmasız servislerde ise KDV miktar sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası karşılığında ödenecektir. Gerçek kişilerde KDV fatura aslının ibrazı şartıyla ödenir.

5 YILDIZLI HUSUSİ ARAÇLAR KASKO


5 YILDIZLI HUSUSİ (ÖZEL ARAÇLAR) KASKO ÜRÜNÜ

Dubai Group Sigorta Aracınıza 5 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü dar kapsamlı teminat sunmakta dır.Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı ek teminatlar verilmemektedir.
Bu ürün ile Aracınızın,

Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;
YURTDIŞI TEMİNATI
İşbu teminat ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartların A-4.1 maddesinde belirtilen ”Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar ”aşağıda yazılı Kloz şartları dahilinde teminata dahil edilmiştir.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın yurt dışında hasarlanması halinde;

1- Aracın ekspertizinin yurt içinde şirket tarafından yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

2- Hasarlı aracın yürümesi için yurt dışında yapılan geçici onarım masrafları ile çekme ve kurtarma masrafları toplam ödenecek hasarın azami % 40’ı oranında ödenecektir. Hasar bedelinin Türkiye’de YTL olarak ödenecektir.

3- Kazanın meydana geldiği ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş olan ve hasar tazminatının ödenmesi için gerekli bulunan kaza raporu,alkol muayene raporu ve şirketin kaza ile ilgili olarak isteyeceği diğer belgeleri tercüme ettirerek o ülkede kaza mahalline en yakın Türk Resmi makamlarına onaylatmak suretiyle şirkete ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Yurtdışı Kasko teminatı verilen ÖZEL OTOMOBİLLER’DE Bulgaristan, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı kapsamında meydana gelecek maddi zararlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır.

TÜM ARAÇ CİNSLERİ İÇİN; Irak, İran, Suriye ve Afganistan’a Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı verilmez.

5- Tüm araç cinsleri itibariyle

a) Sadece, Irak sınırları içinde meydana gelecek ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesi kapsamına giren tüm hasarlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır

b) Afganistan için yurtdışı KASKO teminatı verilmeyecektir.

SİGARA VE BENZERİ MADDELER ZARARI TEMİNAT

Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.


ÇEKME VE ÇEKİLME SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR TEMİNATI

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.


ANAHTAR KAYBI ZARARLARI TEMİNATI

Kasko poliçesi ile sigortalı Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi , anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları, poliçe süresi boyunca 1 hasarla sınırlı olmak üzere poliçede yazılı limitle teminat altına alınmıştır.


ENFLASYON TEMİNATI

Sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının ( orijinal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtia bedelleri hariç olmak üzere ) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) oranları dikkate alınarak aracın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır.


0 KM ARAÇLARDA YENİ İKAME TEMİNATI

Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde, son model (0 KM) araçların trafiğe çıkış tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde ,piyasa rayiç değeri ( yetkili satıcı firmanın" kampanya ve/veya özel indirimler hariç" anahtar teslim liste değeri) üzerinden sigortalanması ve bu tarihten itibaren 12 Aylık poliçe süresi içinde meydana gelecek çalınmalar dahil tam ziya hasara uğramaları halinde ve bu araç yerine alınacak yeni aracın da şirketimiz nezdinde sigortalanması kaydıyla hasar tarihindeki aynı marka, aynı tip ve aksesuar donanımına sahip son model (0 KM) aracın anahtar teslim değeri ödenir.


KIYMET ARTIŞI (ESKİME PAYI) DÜŞMEME TEMİNATI KLOZU

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda yenisi verilen parçalardan kullanım süresi sınırlı olan akü, tekerlek lastikleri ve katalitik konvertörler de kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında, diğer parçalarda poliçe tanzim tarihi itibariyle hususilerde 10 yaş , kamyonet ve minibüslerde 10 yaş , kamyonlarda 10 yaş , çekiciler 5 yaş ve otobüslerde 5 yaşındaki araçlara Kıymet Artışı İndirimi uygulanmaz.Bu yaşlardan büyük araçlarda azami % 50 oranında olmak üzere her yaş için % 4 oranında Kıymet Artışı indirimi uygulanır.Uygulanacak olan Kıymet Artışı İndirimi yapılan ekspertiz çalışması sonucunda aracın ve parçanın durumuna göre azalacaktır.


HASARSIZLIK İNDİRİMİNİN KORUMASI TEMİNATI
Dubai Group Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Poliçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı hallerde korunmaktadır.
Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Halleri;
Araç sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve Anlaşmalı Servislerde takılması şartıyla, 1 (bir) Cam veya 1 (bir) Radyo-Teyp hasarında Hasarsızlık indirimleri bir üst kademeye yükseltilir.
Poliçede Hasarsızlık indirimi yoksa 1’inci yıl indirimi verilir.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunduğu Halleri;

Poliçe vadesi içinde tek hasarla sınırlı olmak üzere sürücünün kusurlu olduğu hasarlarda poliçe üzerindeki hasarsızlık indirimi yenilemede aynen korunmaktadır. İkinci hasarda hasarsızlık indirimi kaybolur.

Anlaşmalı Servislerde takılan 2’ci Cam hasarı ile Anlaşmasız Serviste takılan 1’inci Cam veya Radyo Teyp hasarlarında poliçedeki mevcut hasarsızlık indirimi aynen korunur.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Aşağıya Çekilmesi Halleri;
Anlaşmasız Cam servislerinde takılan 2’nci cam hasarlarında poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 2 kademe aşağıya çekilir.
Anlaşmalı ve/veya anlaşmasız Cam servislerinde takılan 3. Cam hasarlarında Hasarsızlık İndirimi kaybolur.

Onarılan Camlarda Hasarsızlık İndiriminin Korunması;

Tüm araç cinslerinde, değiştirilmeksizin anlaşmalı cam ( onarım için yetkilendirilmiş olan ) servislerde onarılan camlar için hasarsızlık indirim oranları bir üst kademeye yükseltilecektir. Anlaşmalı Cam servislerinde yapılması kaydı ile Cam onarım hakkı sınırsızdır. Poliçede hasarsızlık indirimi yoksa 1.yıl indirimi verilecektir.

TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI (Hasarda İkame Zeyli Yapmama)TEMİNATI

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir.


İKAME (KİRALIK) ARAÇ
İkame Araç Hizmeti, Kasko Sigortası poliçesinde "İkame Araç Hizmeti" ek teminatı satın alınmış araçlar için geçerlidir. Bu teminat sadece HUSUSİ ( ÖZEL ) araçlara verilir.


Faydalanma şartları:


(a) İkame araç süresi 10 günü geçmemek kaydıyla eksper tarafından tespit edilen araç onarım süresi ile sınırlıdır.

(b) Kasko Sigortası kapsamında bir kazanın gerçekleşmesi gerekir.

(c) Kaza sonucu aracın Trafikte seyredemeyecek şekilde kısmi hasara uğramış olması gerekir.

(d) Hasar onarım süresinin 48 saatten fazla sürecek olması ve bunun eksper tarafından belirlenmesi gerekir.
DUBAİ GROUP ASSİSTANS HİZMETİ
Dubai Group Sigorta assistans hizmetleri kasko Sigortalı aracın herhangi bir kaza veya arıza nede niye aracın hareket edememesi veya trafiğe çıkartılmasının sakıncalı olacağı durumlarda,


Daimi ikametgâhtan itibaren (0 Km) başlayan teminatlar;

Aracın Çekilmesi………..(550.-TL)
Aracın Kurtarılması….(1.100.-TL)
Oto Kapı Kilit Hizmeti (İşçilik ve/veya Çekilme Masrafı)
Lastik Değiştirilmesi veya aracın en yakın lastikçiye Çekilmesi
Benzin Bitmesi durumunda aracın en yakın benzinciye çekilmesi……(550.-TL)
Daimi ikametgâhtan 25 Km sonra başlayacak teminatlar;

Aracın arıza veya kaza nedeniyle tamir süresinin 48 saati aşması halinde 3 güne kadar otel konaklama veya daimi ikametgâha ve/veya seyahate devam etme masrafları (KİŞİ/GÜN=350.-TL).
Onarımı biten aracın emanette kalma ve muhafazası için yapılan masraflar veya aracı almak için araç sahibini veya tayin ettiği kişinin yapacağı masraflar.
Kaza, hastalık ve vefat nedeniyle aracı kullanacak kimsenin olmaması durumunda daimi ikametgâha dönüş için profesyonel bir sürücü temin edilmesi.
Sigortalının hastalığı veya yaralanması veya taburcu olması durumunda nakli veya ikametgâhına geri gönderilmesi masrafları.
Hastanedeki sigortalının ve refakatçisinin seyahat ve en fazla 5 gün konaklama masrafları(GÜN=350.-TL)
Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerinin nakli masrafları.
DUBAİ GROUP MİNİ ONARIM HİZMETİ
Bu hizmet sadece;

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Bursa, Kocaeli, Antalya, Hatay, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Trabzon, Tekirdağ/Çorlu, Mersin, Çorum, Diyarbakır, Aydın, Isparta ve Elazığ illerinde Özel Oto (Hususi),Kamyonet ve Minibüslere verilen bir hizmettir. Bu illere komşu illerde kesilen poliçeler için Sigortalıdan talep geldiği takdirde bu teminatın verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Servis hizmetlerinin teknik tanımları,ölçüsel limitleri aşağıda belirtilmiştir.

1.Grup ( 4 adet / Yıl )

Boya Tamiri,Mini Yama ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar kaporta,panel çizikleri,kapı vurukları).
Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm’ye kadar ).

2.Grup ( 8 adet / Yıl )

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm’ye kadar boya hasarsız kaporta göçükleri ).
İç döşeme Tamiri ( Deri,halı,kumaş,plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm’ye kadar ,yırtık,çizikler,3 cm’ye kadar plastik parça kopukları).
Ön Cam Tamiri ( 1 cm’ye kadar her tipte kırıklar,10 cm’ye kadar çatlaklar).
Leke Çıkarmak (5 cm kadar altmışiki farklı lekenin döşeme ve halı zeminlerden çıkartılması).

3.Grup ( Limitsiz / Yıl )

Plastik Tampon Tamiri ( Teknik olarak yapılabilir her türlü göçük,yırtık,kopuk ve eksik parçalar).
DUBAİ GROUP PERİYODİK BAKIM HİZMETİ
Kasko sigortalı aracın, periyodik bakımlarında veya arızalanması halinde "ŞİRKETİMİZİN ANLAŞMALI SERVİSLERİNDE" Yedek parça ve işçilik bedeli üzerinden indirim yapılacaktır.

Bu indirimler Servislerin kampanya dönemleri dışındaki dönemlerde geçerli olacaktır.

ASIL ANAHTAR KULLANILARAK ARACIN ÇALINMASI TEMİNATI
Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydan gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracın gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

YAKIT OLARAK LPG KULLANMA TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)

Sigortalı aracın yakıt olarak LPG kullanması halinde LPG'nin sebep olacağı hasarlarda teminat kapsamına dahil edilmiştir.


HASARSIZLIK İNDİRİM
Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.


MESLEK İNDİRİMİ
İşbu poliçede adı geçen sigortalının ve yazılı mesleğin sahibi ve/veya emeklisi olduğu sigortalı tarafından beyan edilmiş ve bu beyana dayanılarak işbu poliçe primine % 20 Meslek İndirimi uygulanarak poliçe tanzim edilmiştir. Bir hasar vukuunda hasar tazmin edilmeden önce bu beyanın belgelenmesi şarttır. Aksi durumda ödenecek tazminattan % 20 oranında eksiltme yapılacağı ve poliçe indiriminin de zeyil ile geri alınarak ödenecek hasardan tenzil edileceği taraflarca kabul edilmiştir.Ayrıca poliçede belirtilen sigortalının haricinde indirime konu meslek gruplarına mensup olmayan bir sürücünün sevk ve idaresinde iken hasara uğraması halinde hasar tazmin edilmeden önce tazminat bedelinden % 20 oranında indirim yapılacaktır.

Ancak; aracın, sigortalının haricinde fakat aşağıda belirtilen mesleklerden herhangi birinin sahibi ve/veya emeklisi bir sürücünün sevk ve idaresinde iken hasara uğraması halinde ise hasardan eksiltme yapılmaz ve poliçede yapılan indirim geri alınmaz.
İndirime Tabi Meslekler :

AVUKATLAR
BANKACILAR
DEVLET MEMURLARI
DOKTORLAR
DİŞ HEKİMLERİ
VETERİNER HEKİMLER
ECZACILAR
MÜHENDİSLER
MİMARLAR
T.S.K ASTSUBAYLAR
T.S.K. SUBAYLAR
ÖĞRETMENLER
ÖĞRETİM ÜYELERİ
POLİSLER
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
İstisnalar :

İşbu klozda belirtilen Meslek İndirimi TÜZEL KİŞİLER’e uygulanamaz.
İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI TEMİNATI
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.


FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI TEMİNATI
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.


HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI TEMİNATI

Bu teminat ile Hukuksal Koruma Sigortalarının "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatları verilmiştir. Bu kapsamlarda hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam bedelin, azami %15'i avukatlık ücreti,%20'si mahkeme masrafları,%5'i danışma ücreti,%10'u teminat akçesi,%10'u hakem ücreti,%10'u icra masrafları,%15'i temyiz ve karar düzeltme,%15'i ihtarname çekimi, dilekçe yazımı vs. masraflar olarak kullanılır.Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıktan 25.-YTL den az olmaması kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indirimi yapılır.


İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAFİYETLİ SİGORTA POLİÇESİ
Dubai Group Sigortada, Sigorta Sahibi aracında meydana gelecek hasarların belirli bir kısmını üstlenmesi durumunda daha az prim ödeyerek aracını Kasko Sigortasını yaptırabilir. Bu olanak sigorta sahibinin meydana gelecek her bir hasarda sigorta bedelinin % 1 veya % 2 oranındaki kısmını üstlenmesi şartıyla verilmektedir. Muafiyetli sigorta tamamen Sigorta Sahibinin isteğine bağlıdır.


HASARDA KDV ÖDENMESİ
Tüzel Kişilerde Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda Fatura aslının ibraz edilmesi kaydıyla,
Anlaşmasız servislerde ise KDV miktar sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası karşılığında ödenecektir. Gerçek kişilerde KDV fatura aslının ibrazı şartıyla ödenir.

5 YILDIZLI HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KASKO


5 YILDIZLI HAFİF TİCARİ ARAÇLAR (MİNİBÜS VE KAMYONET) KASKO ÜRÜNÜ

Dubai Group Sigorta Aracınıza 5 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü dar kapsamlı teminat sunmakta dır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı ek teminatlar verilmemektedir.

Bu ürün ile Aracınızın,

Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

YURTDIŞI TEMİNATI
İşbu teminat ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartların A-4.1 maddesinde belirtilen ”Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar ”aşağıda yazılı Kloz şartları dahilinde teminata dahil edilmiştir.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın yurt dışında hasarlanması halinde;

1- Aracın ekspertizinin yurt içinde şirket tarafından yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

2- Hasarlı aracın yürümesi için yurt dışında yapılan geçici onarım masrafları ile çekme ve kurtarma masrafları toplam ödenecek hasarın azami % 40’ı oranında ödenecektir. Hasar bedelinin Türkiye’de YTL olarak ödenecektir.

3- Kazanın meydana geldiği ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş olan ve hasar tazminatının ödenmesi için gerekli bulunan kaza raporu,alkol muayene raporu ve şirketin kaza ile ilgili olarak isteyeceği diğer belgeleri tercüme ettirerek o ülkede kaza mahalline en yakın Türk Resmi makamlarına onaylatmak suretiyle şirkete ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Yurtdışı Kasko teminatı verilen ÖZEL OTOMOBİLLER’DE Bulgaristan, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı kapsamında meydana gelecek maddi zararlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır.

TÜM ARAÇ CİNSLERİ İÇİN; Irak, İran, Suriye ve Afganistan’a Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı verilmez.

5- Tüm araç cinsleri itibariyle

a) Sadece, Irak sınırları içinde meydana gelecek ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesi kapsamına giren tüm hasarlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır

b) Afganistan için yurtdışı KASKO teminatı verilmeyecektir.

SİGARA VE BENZERİ MADDELER ZARARI TEMİNAT

Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.


ÇEKME VE ÇEKİLME SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR TEMİNATI

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.


ANAHTAR KAYBI ZARARLARI TEMİNATI

Kasko poliçesi ile sigortalı Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi , anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları, poliçe süresi boyunca 1 hasarla sınırlı olmak üzere poliçede yazılı limitle teminat altına alınmıştır.


ENFLASYON TEMİNATI

Sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının ( orijinal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtia bedelleri hariç olmak üzere ) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) oranları dikkate alınarak aracın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır.


0 KM ARAÇLARDA YENİ İKAME TEMİNATI

Hususi, Minibüs ve Kamyonetlerde, son model (0 KM) araçların trafiğe çıkış tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde, piyasa rayiç değeri ( yetkili satıcı firmanın" kampanya ve/veya özel indirimler hariç" anahtar teslim liste değeri) üzerinden sigortalanması ve bu tarihten itibaren 12 Aylık poliçe süresi içinde meydana gelecek çalınmalar dahil tam ziya hasara uğramaları halinde ve bu araç yerine alınacak yeni aracın da şirketimiz nezdinde sigortalanması kaydıyla hasar tarihindeki aynı marka, aynı tip ve aksesuar donanımına sahip son model (0 KM) aracın anahtar teslim değeri ödenir.


KIYMET ARTIŞI (ESKİME PAYI) DÜŞMEME TEMİNATI KLOZU

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda yenisi verilen parçalardan kullanım süresi sınırlı olan akü, tekerlek lastikleri ve katalitik konvertörler de kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında, diğer parçalarda poliçe tanzim tarihi itibariyle hususilerde 10 yaş, kamyonet ve minibüslerde 10 yaş, kamyonlarda 10 yaş , çekiciler 5 yaş ve otobüslerde 5 yaşındaki araçlara Kıymet Artışı İndirimi uygulanmaz.Bu yaşlardan büyük araçlarda azami % 50 oranında olmak üzere her yaş için % 4 oranında Kıymet Artışı indirimi uygulanır.Uygulanacak olan Kıymet Artışı İndirimi yapılan ekspertiz çalışması sonucunda aracın ve parçanın durumuna göre azalacaktır.


HASARSIZLIK İNDİRİMİNİN KORUMASI TEMİNATI
Dubai Group Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Poliçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı hallerde korunmaktadır.
Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Halleri;
Aracın sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve Anlaşmalı Servislerde takılması şartıyla, 1 (bir) Cam veya 1 (bir) Radyo-Teyp hasarında Hasarsızlık indirimleri bir üst kademeye yükseltilir.
Poliçede Hasarsızlık indirimi yoksa 1’inci yıl indirimi verilir.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunması Halleri;
Anlaşmalı Servislerde takılan 2’ci Cam hasarı ile Anlaşmasız Serviste takılan 1’inci Cam veya Radyo Teyp hasarlarında poliçedeki mevcut hasarsızlık indirimi aynen korunur.
Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Aşağıya Çekilmesi Halleri;

Poliçe vadesi içinde tek hasarla sınırlı olmak üzere sürücünün kusurlu olduğu hasarlarda poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 1 kademe aşağıya çekilir.İkinci hasarda hasarsızlık indirimleri kaybolur. Anlaşmasız Cam servislerinde takılan 2’nci cam hasarlarında poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 2 kademe aşağıya çekilir.

Onarılan Camlarda Hasarsızlık İndiriminin Korunması;

Tüm araç cinslerinde, değiştirilmeksizin anlaşmalı cam ( onarım için yetkilendirilmiş olan ) servislerde onarılan camlar için hasarsızlık indirim oranları bir üst kademeye yükseltilecektir. Anlaşmalı Cam servislerinde yapılması kaydı ile Cam onarım hakkı sınırsızdır. Poliçede hasarsızlık indirimi yoksa 1.yıl indirimi verilecektir.

TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI (Hasarda İkame Zeyli Yapmama)TEMİNATI

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir.


DUBAİ GROUP ASSİSTANS HİZMETİ
Dubai Group Sigorta assistans hizmetleri kasko Sigortalı aracın herhangi bir kaza veya arıza nede niye aracın hareket edememesi veya trafiğe çıkartılmasının sakıncalı olacağı durumlarda,

Daimi ikametgâhtan itibaren (0 Km) başlayan teminatlar;

Aracın Çekilmesi………..(1.000.-TL)
Aracın Kurtarılması…….(2.000.-TL)
Daimi ikametgâhtan 25 Km sonra başlayacak teminatlar;

Aracın arıza veya kaza nedeniyle tamir süresinin 48 saati aşması halinde 3 güne kadar otel konaklama veya daimi ikametgâha ve/veya seyahate devam etme masrafları (KİŞİ/GÜN=165.-TL).
Onarımı biten aracın emanette kalma ve muhafazası için yapılan masraflar veya aracı almak için araç sahibini veya tayin ettiği kişinin yapacağı masraflar.
Kaza, hastalık ve vefat nedeniyle aracı kullanacak kimsenin olmaması durumunda daimi ikametgâha dönüş için profesyonel bir sürücü temin edilmesi.
Sigortalının hastalığı veya yaralanması veya taburcu olması durumunda nakli veya ikametgâhına geri gönderilmesi masrafları.
Hastanedeki sigortalının ve refakatçisinin seyahat ve en fazla 5 gün konaklama masrafları(GÜN=165.-TL) *Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerinin nakli masrafları.
DUBAİ GROUP MİNİ ONARIM HİZMETİ
Bu hizmet sadece;

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Bursa, Kocaeli, Antalya, Hatay, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Trabzon, Tekirdağ/Çorlu, Mersin, Çorum, Diyarbakır, Aydın, Isparta ve Elazığ illerinde Özel Oto (Hususi),Kamyonet ve Minibüslere verilen bir hizmettir. Bu illere komşu illerde kesilen poliçeler için Sigortalıdan talep geldiği takdirde bu teminatın verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Servis hizmetlerinin teknik tanımları,ölçüsel limitleri aşağıda belirtilmiştir.

1.Grup ( 4 adet / Yıl )

Boya Tamiri,Mini Yama ( 20 cm çapa kadar plastik tampon sıyrıkları, 30 cm’ye kadar kaporta,panel çizikleri,kapı vurukları).
Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm’ye kadar ).

2.Grup ( 8 adet / Yıl )

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm’ye kadar boya hasarsız kaporta göçükleri ).
İç döşeme Tamiri ( Deri,halı,kumaş,plastik üzerindeki 1 cm çapa kadar sigara yanığı, 5 cm’ye kadar ,yırtık,çizikler,3 cm’ye kadar plastik parça kopukları).
Ön Cam Tamiri ( 1 cm’ye kadar her tipte kırıklar,10 cm’ye kadar çatlaklar).
Leke Çıkarmak (5 cm kadar altmışiki farklı lekenin döşeme ve halı zeminlerden çıkartılması).

3.Grup ( Limitsiz / Yıl )

Plastik Tampon Tamiri ( Teknik olarak yapılabilir her türlü göçük,yırtık,kopuk ve eksik parçalar).
ASIL ANAHTAR KULLANILARAK ARACIN ÇALINMASI TEMİNATI
Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydan gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracın gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

YAKIT OLARAK LPG KULLANMA TEMİNATI (İSTEĞE BAĞLI)

Sigortalı aracın yakıt olarak LPG kullanması halinde LPG'nin sebep olacağı hasarlarda teminat kapsamına dahil edilmiştir.


HASARSIZLIK İNDİRİM
Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI TEMİNATI (EN DÜŞÜK TEMİNAT LİMİTİ İLE)
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI TEMİNATI (EN DÜŞÜK TEMİNAT LİMİTİ İLE )
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI TEMİNATI
Bu teminat ile Hukuksal Koruma Sigortalarının "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatları verilmiştir. Bu kapsamlarda hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam bedelin, azami %15'i avukatlık ücreti,%20'si mahkeme masrafları,%5'i danışma ücreti,%10'u teminat akçesi,%10'u hakem ücreti,%10'u icra masrafları,%15'i temyiz ve karar düzeltme,%15'i ihtarname çekimi, dilekçe yazımı vs. masraflar olarak kullanılır.Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıktan 25.-YTL den az olmaması kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indirimi yapılır.


İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAFİYETLİ SİGORTA POLİÇESİ
Dubai Group Sigortada, Sigorta Sahibi aracında meydana gelecek hasarların belirli bir kısmını üstlenmesi durumunda daha az prim ödeyerek aracını Kasko Sigortasını yaptırabilir. Bu olanak sigorta sahibinin meydana gelecek her bir hasarda sigorta bedelinin % 1 veya % 2 oranındaki kısmını üstlenmesi şartıyla verilmektedir. Muafiyetli sigorta tamamen Sigorta Sahibinin isteğine bağlıdır.


HASARDA KDV ÖDENMESİ
Tüzel Kişilerde Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda Fatura aslının ibraz edilmesi kaydıyla, Anlaşmasız servislerde ise KDV miktar sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası karşılığında ödenecektir. Gerçek kişilerde KDV fatura aslının ibrazı şartıyla ödenir.


5 YILDIZLI AĞIR TİCARİ ARAÇLAR KASKO5 YILDIZLI AĞIR TİCARİ ARAÇLAR (KAMYON, TANKER, ÇEKİÇİ ve OTOBÜS) KASKO ÜRÜNÜ

Dubai Group Sigorta Aracınıza 5 Yıldızlı Kasko Sigorta Poliçesi ürünü dar kapsamlı teminat sunmakta dır.Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı ek teminatlar verilmemektedir.

Bu ürün ile Aracınızın,

Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
Aracınızın yanması,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.
Ayrıca aşağıda Kloz metinleri yazılı "EK TEMİNATLAR" kapsamında oluşacak zararları da kapsar;

YURTDIŞI TEMİNATI
İşbu teminat ile Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartların A-4.1 maddesinde belirtilen ”Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar ”aşağıda yazılı Kloz şartları dahilinde teminata dahil edilmiştir.

İşbu poliçe ile sigortalı aracın yurt dışında hasarlanması halinde;

1- Aracın ekspertizinin yurt içinde şirket tarafından yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

2- Hasarlı aracın yürümesi için yurt dışında yapılan geçici onarım masrafları ile çekme ve kurtarma masrafları toplam ödenecek hasarın azami % 40’ı oranında ödenecektir. Hasar bedelinin Türkiye’de YTL olarak ödenecektir.

3- Kazanın meydana geldiği ülkenin resmi makamlarınca düzenlenmiş olan ve hasar tazminatının ödenmesi için gerekli bulunan kaza raporu,alkol muayene raporu ve şirketin kaza ile ilgili olarak isteyeceği diğer belgeleri tercüme ettirerek o ülkede kaza mahalline en yakın Türk Resmi makamlarına onaylatmak suretiyle şirkete ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Yurtdışı Kasko teminatı verilen ÖZEL OTOMOBİLLER’DE Bulgaristan, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerinde Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı kapsamında meydana gelecek maddi zararlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır.

TÜM ARAÇ CİNSLERİ İÇİN; Irak, İran, Suriye ve Afganistan’a Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi (e) fıkrasında yazılı “Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi” teminatı verilmez.

5- Tüm araç cinsleri itibariyle

a) Sadece, Irak sınırları içinde meydana gelecek ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları A.1 maddesi kapsamına giren tüm hasarlarda hasar tutarının % 25’i oranında MUAFİYET uygulanacaktır

b) Afganistan için yurtdışı KASKO teminatı verilmeyecektir.

SİGARA VE BENZERİ MADDELER ZARARI TEMİNAT

Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.


ÇEKME VE ÇEKİLME SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR TEMİNATI

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.


ENFLASYON TEMİNATI

Sigortalanan aracın ve varsa orijinal aksesuarlarının ( orijinal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtia bedelleri hariç olmak üzere ) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) aylık Tüketici Fiyatları Endeksi ( TÜFE ) oranları dikkate alınarak aracın değeri yıl boyunca enflasyona karşı korunmaktadır.KIYMET ARTIŞI (ESKİME PAYI) DÜŞMEME TEMİNATI KLOZU

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda yenisi verilen parçalardan kullanım süresi sınırlı olan akü, tekerlek lastikleri ve katalitik konvertörler de kullanım süresi dikkate alınarak azami % 50 oranında, diğer parçalarda poliçe tanzim tarihi itibariyle hususilerde 10 yaş , kamyonet ve minibüslerde 10 yaş , kamyonlarda 10 yaş , çekiciler 5 yaş ve otobüslerde 5 yaşındaki araçlara Kıymet Artışı İndirimi uygulanmaz.Bu yaşlardan büyük araçlarda azami % 50 oranında olmak üzere her yaş için % 4 oranında Kıymet Artışı indirimi uygulanır.Uygulanacak olan Kıymet Artışı İndirimi yapılan ekspertiz çalışması sonucunda aracın ve parçanın durumuna göre azalacaktır.


HASARSIZLIK İNDİRİMİNİN KORUMASI TEMİNATI
Dubai Group Sigortada Hasarsızlık İndirimlerini Poliçe Vadesi İçinde ve aşağıda yazılı hallerde korunmaktadır.

Hasarsızlık İndiriminin 1 Üst Kademeye Yükseltilmesi Halleri;

Aracın sürücüsünün % 100 kusursuz olduğu ve aynı zamanda sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve Anlaşmalı Servislerde takılması şartıyla tek radyo-teyp hasarında yenilemede poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimi bir üst kademeye yükseltilir.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Korunduğu Halleri;

Anlaşmalı Servislerde takılan tek Cam hasarı ile anlaşmasız serviste takılan tek radyo-teyp hasarlarında poliçedeki mevcut hasarsızlık indirimi aynen korunur. İkinci hasarda ise hasarsızlık indirimi kaybolur.

Mevcut Hasarsızlık İndiriminin Aşağıya Çekilmesi Halleri;

Hasarsızlık indirimi 4’üncü kademede olanlarda (cam ve radyo-teyp hasarları dışındaki)tek hasarda, yenilemede mevcut hasarsızlık indirimleri 2’inci kademeye çekilir. Anlaşmasız Cam servislerinde takılan tek cam hasarlarında yenilemede poliçe üzerindeki mevcut hasarsızlık indirimleri 1 kademe aşağıya çekilir. İkinci hasarda ise hasarsızlık indirimi kaybolur.

Cam Hasarında Muafiyet:

“Anlaşmasız servislerde takılan her bir cam hasarında hasar tutarının % 25’i oranında muafiyet uygulanacaktır.”

Onarılan Camlarda Hasarsızlık İndiriminin Korunması;Tüm araç cinslerinde, değiştirilmeksizin anlaşmalı cam ( onarım için yetkilendirilmiş olan ) servislerde onarılan camlar için hasarsızlık indirim oranları bir üst kademeye yükseltilecektir. Anlaşmalı Cam servislerinde yapılması kaydı ile Cam onarım hakkı sınırsızdır. Poliçede hasarsızlık indirimi yoksa 1.yıl indirimi verilecektir.

TEMİNAT LİMİTİNİN DEVAMLILIĞI (Hasarda İkame Zeyli Yapmama)TEMİNATI

Sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli (ses ve görüntü cihazları ile taşınan emtia hariç) ödenen hasar tutarı kadar eksilmeyecek olup, herhangi bir prim tahakkuk ettirilmeksizin poliçe teminatı aynı bedel üzerinden devam edecektir.DUBAİ GROUP ASSİSTANS HİZMETİ
Dubai Group Sigorta assistans hizmetleri kasko Sigortalı aracın herhangi bir kaza veya arıza nede niye aracın hareket edememesi veya trafiğe çıkartılmasının sakıncalı olacağı durumlarda,

Daimi ikametgâhtan itibaren (0 Km) başlayan teminatlar;

Aracın Çekilmesi………..(1.500.-TL)
Aracın Kurtarılması…….(2.200.-TL)
Daimi ikametgâhtan 25 Km sonra başlayacak teminatlar;

Aracın arıza veya kaza nedeniyle tamir süresinin 48 saati aşması halinde 3 güne kadar otel konaklama veya daimi ikametgâha ve/veya seyahate devam etme masrafları (KİŞİ/GÜN=165.-TL).
Onarımı biten aracın emanette kalma ve muhafazası için yapılan masraflar veya aracı almak için araç sahibini veya tayin ettiği kişinin yapacağı masraflar.
Kaza, hastalık ve vefat nedeniyle aracı kullanacak kimsenin olmaması durumunda daimi ikametgâha dönüş için profesyonel bir sürücü temin edilmesi.
Sigortalının hastalığı veya yaralanması veya taburcu olması durumunda nakli veya ikametgâhına geri gönderilmesi masrafları.
Hastanedeki sigortalının ve refakatçisinin seyahat ve en fazla 5 gün konaklama masrafları(GÜN=165.-TL)
Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerinin nakli masrafları.
ASIL ANAHTAR KULLANILARAK ARACIN ÇALINMASI TEMİNATI
Bu teminat Kasko Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde teminat kapsamında olacaktır.

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydan gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracın gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

HASARSIZLIK İNDİRİM
Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.


İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI TEMİNATI
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI TEMİNATI
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI TEMİNATI

Bu teminat ile Hukuksal Koruma Sigortalarının "Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma" ve "Sürücü Hukuksal Koruma " teminatları verilmiştir. Bu kapsamlarda hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderler poliçede belirtilen toplam bedelin, azami %15'i avukatlık ücreti,%20'si mahkeme masrafları,%5'i danışma ücreti,%10'u teminat akçesi,%10'u hakem ücreti,%10'u icra masrafları,%15'i temyiz ve karar düzeltme,%15'i ihtarname çekimi,dilekçe yazımı vs. masraflar olarak kullanılır.Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıktan 25.-YTL den az olmaması kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 muafiyet indirimi yapılır.


İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAFİYETLİ SİGORTA POLİÇESİ
Dubai Group Sigortada, Sigorta Sahibi aracında meydana gelecek hasarların belirli bir kısmını üstlenmesi durumunda daha az prim ödeyerek aracını Kasko Sigortasını yaptırabilir. Bu olanak sigorta sahibinin meydana gelecek her bir hasarda sigorta bedelinin % 1 veya % 2 oranındaki kısmını üstlenmesi şartıyla verilmektedir. Muafiyetli sigorta tamamen Sigorta Sahibinin isteğine bağlıdır.

HASARDA KDV ÖDENMESİ
Tüzel Kişilerde Anlaşmalı servislerde yapılan onarımlarda Fatura aslının ibraz edilmesi kaydıyla, Anlaşmasız servislerde ise KDV miktar sigortalıdan talep edilecek yansıtma faturası karşılığında ödenecektir. Gerçek kişilerde KDV fatura aslının ibrazı şartıyla ödenir.

7 YILDIZLI TRAFİK (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK)


İŞLETENİN TRAFİK (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ) SİGORTASI

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir.

Trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Belirlenen primler her üç (3) ayda bir değiştirilir.

“Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları arttırıldığı takdirde, poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.”

Bu sigorta ile aşağıdaki sigorta branşlarını kapsamak üzere iki ürünle teminat sağlanmaktadır.

Trafik Sigortası
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

Hukuksal Koruma Sigortası
Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir. Bu sigorta, sigortalıya poliçede gösterilen aşağıda yazılı hallerde hukuksal koruma sağlar.


Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma

Sürücü Hukuksal Koruması

Dubai Group Trafik Yardım Hizmeti
Aracın Çekilmesi………………………………………………………… 250.-TL

Aracın Kurtarılması…………………………………………………….. 500.-TL

Sigortalının Kaza Sonucu Yaralanması Durumunda Nakli… 300.-TL ( YILDA 1 KEZ )

6 YILDIZLI TRAFİK (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK)


İŞLETENİN TRAFİK (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK ) SİGORTASI

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir.

Trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Belirlenen primler her üç (3) ayda bir değiştirilir.

“Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları arttırıldığı takdirde, poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.”

Bu sigorta ile aşağıdaki sigorta branşlarını kapsamak üzere iki ürünle teminat sağlanmaktadır.

Trafik Sigortası
Dubai Group Trafik Yardım Hizmeti
Aracın Çekilmesi………………………………………………………… 250.-TL

Aracın Kurtarılması…………………………………………………….. 500.-TL

Sigortalının Kaza Sonucu Yaralanması Durumunda Nakli… 300.-TL ( YILDA 1 KEZ )

MESLEKİ TRAFİK


Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüsler; gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması veya benzeri bir amaçla kendilerine bırakılan araçların neden olacağı zararlardan dolayı Karayolları Trafik Kanunu'na göre aracın asıl işleteni gibi sorumludurlar.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren meslek sahipleri tarafından yaptırılan ve meslek sahiplerinin hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

(A) Otoparklar – Garajlar

(B) Tamirhane – Servis İstasyonları

(C) Galeriler

MOTORLU KARA TAŞITLARI İHTİYARI MALİ SORUMLULUK


Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu'na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.
Sigorta Firmaları Listesi

 
 
 
 
Ana Sayfa | Sigorta Türleri | Zorunlu Trafik Sigortası | Kasko Sigortasi | İşyeri Sigortası | Sağlık Sigortası | Zorunlu Deprem Sigortası | Gizlilik | İletişim
© Copyright 2013 Sigorta Kasko. Tüm Hakları Saklıdır.