Sigorta Teklif
  Ana Sayfa  
  Hemen Teklif Al  
  Sigorta Ürünlerimiz  
  Trafik Sigortası  
  Kasko Sigortası  
  Konut Sigortası
  İşyeri Sigortası
  Sağlık Sigortası
  DASK Sigortası
  Bize Ulaşın

Sigorta Teklif
Sigorta İş Olanakları

» Kasko Değer Listesi
» Sigorta Firmaları

Sigorta - Trafik Sigortası - Araç Sigortası
 

DEMİR SİGORTA

ÜRÜNLER

Klasik Yangın Poliçesi
• Yangın tarifesinde bulunan Yapı Tarzı Tam Tagir yapılar içinde yer alan Sivil / Ticari / Sınai Riskler ve Paket Poliçe Limitleri üstünde talep edilen bedeller için düzenlenebilecek Klasik Yangın Mali Mesuliyet / Kira Kaybı Poliçesidir.
• Yangın poliçesi olmadan bu teminatlar verilemez.
• Yapı Tarzı Ahşap olan yapıların sigortası için Genel Müdürlük Teknik Departmanın onayı alınacaktır.
• Yangın Mali Mesuliyet
Malikin Kiracılara karşı sorumluluğu
Malikin Komşulara karşı sorumluluğu
Kiracının Malike karşı sorumluluğu
Kiracının Komşulara karşı sorumluluğu
Ana Teminat
Yangın ( İnfilak )
Ek Teminatlar
Grev-Lokavt.Kargaşalık.Halk Hareketleri.Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
Dahili Su
Duman
• ENFLASYON : Sigortalı tarafından aksi belirtilmediği sürece % 10 oranı kullanılacaktır.
• Kira Kaybı
• Malikin Kira Kaybı
• Kiracının Kira Kaybı
• Ana Teminat
• Yangın ( Yıldırım,İnfilak )
Ek Teminatlar
Deprem,Deniz Depremi ve Yanardağ Püskürmesi
Grev-Lokavt.Kargaşalık.Halk Hareketleri.Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
Dahili Su
Sel ve Su Baskını
Fırtına
Yer Kayması
Kar Ağırlığı
Kara-Hava-Deniz Taşıtları Çarpması
Duman

Demir Konut Paket Poliçesi
Yangın tarifesindeki sivil rizikolar tanımına uyan, yapı tarzı tam kagir olan bina ve muhteviyat için düzenlenen paket poliçelerdir.
1- TANIMLAR
Bina : Aynı temel üzerinde,bir ya da daha fazla kata sahip yapılarda bulunan bağımsız bölümler,temeller,ortak kullanım alanları,bina içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit tesisat,asansör,paratoner,anten ve uydu sistemleri, güneş kollektörleri ,şehir şebekesi bitiminden başlamak üzere su-elektrik-doğalgaz-kanalizasyon yer altı tesisatları bina tanımı içindedir.
Eşya : Konutta bulunan ve sigortalı,birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve ev çalışanlarına ait ev eşyası ile kişisel eşyalardır.
2- TEMİNATLAR
• Yangın,Yıldırım,İnfilak
• Ek Teminatlar : Dahili Su-Duman-Fırtına-Kar Ağırlığı-Yer Kayması-Kara ve Hava taşıtları çarpması,Dolu
• Sel ve Su Baskını-Enkaz Kaldırma, Grev-Lokavt.K.HH.KNH.Terör,Gıda Bozulması,
• İzolasyon Hasarları-Kazaen Kırılma-Kiracılar için Boya Badana Masrafları-Misafirlere ait eşyalar
• Eksik Sigorta,Kazı sonrası Yer Kayması.
*Yangın Mali Mesuliyet : Yangın Mali Mes.-Kira Kaybı - Alt.Konut Masrafları
• Hırsızlık
• Kıymetli Eşya Hırsızlık
• Demir Yardım
3- İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR
• Deprem İşbu teminat, Bina bedelinden DASK poliçesi Sigorta Bedelinin aşan kısmı için verilecektir.
• Cam Kırılması ( Cam ve Aynalar )
• Konut Ferdi Kaza
• Konut Bireyleri Sorumluluk
• Elektronik Eşya
• Enflasyon Oranı
• Ödeme Alternafi indirimi
• Poliçe priminin peşin ödenmesi durumunda Deprem,Ferdi Kaza,Bireysel Sorumluluk,ECS teminatı ve Asistans hariç diğer primlerden % 10 yapılacaktır.

Trafik Sigortası
Karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre yaptırmak mecburiyetinde oldukları zorunlu bir sigorta türü olup, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Sigorta Firmaları Listesi

 
 
 
 
Ana Sayfa | Sigorta Türleri | Zorunlu Trafik Sigortası | Kasko Sigortasi | İşyeri Sigortası | Sağlık Sigortası | Zorunlu Deprem Sigortası | Gizlilik | İletişim
© Copyright 2019 Sigorta Kasko. Tüm Hakları Saklıdır.