Sigorta Teklif
  Ana Sayfa  
  Hemen Teklif Al  
  Sigorta Ürünlerimiz  
  Trafik Sigortası  
  Kasko Sigortası  
  Konut Sigortası
  İşyeri Sigortası
  Sağlık Sigortası
  DASK Sigortası
  Bize Ulaşın

Sigorta Teklif
Sigorta İş Olanakları

» Kasko Değer Listesi
» Sigorta Firmaları

Sigorta - Trafik Sigortası - Araç Sigortası
 

DEMİR HAYAT SİGORTASI

ÜRÜNLER

Ses Sağlık Sigortası
Ses Sağlık Sigortası, 0-65 yaş arası herkesin kullanabileceği, farklı teminat limit ve yapılarını sınırsız seçenekler ile sunan bir sağlık sigortasıdır. Demir Hayat bu poliçe ile;
• Yurt çapında 1.200′ ü aşkın anlaşmalı kuruluş ağının tamamını veya bu ağın belli bir bölümünü
• Farklı katılım payı ve muafiyet uygulamalarını,
• Limitli-limitsiz, yurtiçi-yurtdışında geçerli olan teminatlardan dilediklerinizi,
Mevcut doğum teminatını ya da ek prim karşılığı limitsize varan doğum teminatını, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun şekilde belirleme imkanı sağlıyor.
Teminatlar
Ses Sağlık Sigortası teminatlarından;
Yatarak Tedavi;
Doktorun, hastalığın tedavisi için cerrahi bir müdahaleyi veya cerrahi bir müdahale olmaksızın Hastahaneye yatırılarak yapılması gereken tedaviyi bir rapor ve Demir Hayat Sigorta Ön Onay Formu ile belirtmesi şartıyla, Hastahanede yapılan her türlü tedavi giderleri, poliçede belirtilen limit ve ödeme oranı doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde yatarak tedavi teminatından ödenir.
Ayakta Tedavi;
Hastahane, sağlık kuruluşu ve kliniklerde, veya özel muayenehanelerde Tıp Doktoru’nun yapacağı muayene, verdiği reçeteli ilaç, gerekli gördüğü laboratuvar testleri,tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG gibi tetkik masrafları ve fizik tedavi masrafları
Hamilelik ve doğum;
Hamilelik, doğum ve bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonları poliçede belirtilen limit ve ödeme oranı doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde hamilelik ve doğum teminatından ödenir.
Özel İndirim
Ayakta Hasar/prim oranınıza göre poliçenizin sadece ayakta tedavi teminatı yineleme primi üzerinden alabileceğiniz hasarsızlık indiriminden ve/veya aileler için uygulanan çok özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. Yatarak tedavi teminatı’ nın kullanılması hasar/prim oranını etkilememektedir. poliçede belirtilen limit ve ödeme oranı doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ayakta tedavi teminatından ödenir.

Ses Sağlık Sigortası

Kartopu Birikimli Hayat
Kartopu Birikimli Hayat Sigortası, sigorta süresi boyunca sigortalının yaşam kaybı riskini teminat altına alan, ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastalık sonucu oluşabilcek riskleri de güvence içeren ve bu risklerin gerçekleşmemesi durumunda poliçede belirtilen süre sonunda sigortalılara birikim kapitali sağlayan bir sistemdir.
Sigorta süresi boyunca Yeni Türk Lirası yada dövize endeksli olarak ödediğiniz primlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar günlük olarak yatırıma yönlendirilir.
Kimler Yararlanabilir?
18-60 yaşları arasındaki sağlıklı herkes yaşam standardının belirledikleri süre sonunda da sürdürülebilmesi için bu sisteme katılabilir.
Sigorta Süresi
Minimum sigorta süresi 10 yıldır. Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir. Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 70′le sınırlıdır.
Para Cinsi
Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinde, prim ödemesini yapacağı para cinsini YTL, USD veya EURO olarak kendisi belirler. Poliçenin primi yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak ödenebilir.
Teminatlar
Vefat Teminatı
Sigorta başlangıç tarihinden sonra sigortalının vefat etmesi halinde ödenecek tazminattır. Yatırım amaçlı bir poliçe olduğundan , talebiniz doğrultusunda risk unsuru ve risk primi kesintisi minimum düzeyde belirlenebilir.
Birikim Teminatı
Sigorta süresi sonunda , ödenen prim teknik kesintiler yapıldıktan sonra nemalandırılarak oluşan birikimin sigortalıya geri ödenmesidir.
Süre Sonu Seçenekleri
- Toplu para alarak sigorta sona erdirilir.
- Toplu paranın yarısını alıp , kalan yarısı ile ömür boyu maaş alabilir.
- Toplu para almayıp ömür boyu maaş alabilir.
-Toplu para almayıp , sigortalının kendi belirleyeceği bir süre boyunca garantili emeklilik maaşı alabilir. Bu süre içinde sigortalının vefatı halinde kalan süreye karşılık gelen toplu para menfaattara ödenmektedir.
-Toplu para almayıp, sigortalının kendi belirleyeceği bir süre boyunca yüksek maaş alabilir. Sigortalının vefatından sonra ödeme yapılmaz.
Vergi Avantajı
Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı G.V.K.’nın 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dahilinde vergi matrahınızdan indirilecektir.

Ekinoks Limitsiz Sağlık Sigortası Benzersiz avantajlarla sağlığınızı güvence altına almaktadır. Demir Hayat’ın İstanbul Memorial Hastanesi / Suadiye Memorial Poliklinik / Etiler Memorial Polikliniği / Memorial Ataşehir Tıp Merkezi işbirliği ile size sunduğu bu çok özel poliçe ile dünya standartlarında bir sağlık hizmetinden limitsiz olarak yararlanabileceksiniz. Üstelik son derece ekonomik ve rakipsiz bir prim sistemi ile. Tedavi Teminatı Her türlü sağlık sorunu Ekinoks ile limitsiz yatarak ve ayakta tedavi güvencesine alınmıştır. Bunlara ek olarak yılda bir kez şikayetiniz olmasa dahi göz ve diş muayenesi, kadınlarda yılda bir kez meme muayenesi ve meme ultrasonu ücretsiz olarak yapılacaktır. Hamilelik ve Doğum Teminatı Hamilelik ve Doğum teminatı yatarak ve ayakta tedavi giderleri için 3,000 YTL limit ile sınırlıdır.Hamilelikle ilgili yatış gerektirmeyen , doktor muayene , ilaç , tahlil , röntgen gibi işlemler %80 ödemeli olarak bu limit dahilinde karşılanmaktadır. İndirim Paketi Ekinoks Limitsiz Sağlık Sigortası sayesinde teminat dışında kalan tüm tedavi, muayene ve konsültasyon hizmetlerinde hastane cari fiyatları üzerinden indirimler yapılmaktadır. Ekinoks Limitsiz Sağlık Sigortası
Sigorta Firmaları Listesi

 
 
 
 
Ana Sayfa | Sigorta Türleri | Zorunlu Trafik Sigortası | Kasko Sigortasi | İşyeri Sigortası | Sağlık Sigortası | Zorunlu Deprem Sigortası | Gizlilik | İletişim
© Copyright 2019 Sigorta Kasko. Tüm Hakları Saklıdır.