Sigorta Teklif
  Ana Sayfa  
  Hemen Teklif Al  
  Sigorta Ürünlerimiz  
  Trafik Sigortası  
  Kasko Sigortası  
  Konut Sigortası
  İşyeri Sigortası
  Sağlık Sigortası
  DASK Sigortası
  Bize Ulaşın

Sigorta Teklif
Sigorta İş Olanakları

» Kasko Değer Listesi
» Sigorta Firmaları

Sigorta - Trafik Sigortası - Araç Sigortası
 

CARDIF HAYAT SİGORTASI

ÜRÜNLER

Dünyanın en büyük işsizlik, kredi kartı ve bireysel kredi koruma ürünleri sağlayıcısı olan CARDIF, geniş ürün seçeneklerini, iş ortağı olan bankalar, tüketici finansmanı ve sigorta şirketleri aracılığı ile müşterilerine sunmaktadır.

"Müşteriye Özel" ve "İhtiyaca Yönelik" olarak tasarlanan CARDIF ürünleri, 4 ana grupta toplanmaktadır;

Bireysel Kredi Koruma Ürünü
Kredi Kartı Koruma Ürünü
Gelir Koruma Ürünü
Diğer Koruma Ürünleri
Alışveriş Sepeti Ürünü
Fatura Ürünü
Kira Ödeme Ürünü

 

Bireysel Kredi Koruma
Bireysel Kredi Koruma Ürünü, bireylerin kredi geri ödeme kapasitelerini güvence altına alan bir üründür. Bu ürün iş ortaklarımız aracılığı ile;

Konut Kredileri
Oto Kredileri
Tüketici Kredileri
ile birlikte kullanılmaktadır.

CARDIF bireysel kredi koruma ürünleri ile, kişilerin gelir kazanma gücünü işsizlik gibi nedenlerle kaybettikleri noktada devreye girerek kişinin kalan kredi borcunu kapatır veya taksit ödemelerini gerçekleştirir. Üstelik müşteri sonrasında CARDIF’e borçlu olmaz.

CARDIF’in “terzi usulü” iş modeli gereği kredi taksit ödeme süreleri ve ödenecek tutarlar, iş ortağı özelinde ve ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Kredi Kartı Koruma
Kredi Kartı Koruma Ürünü, CARDIF’in işbirliği yaptığı bankalar tarafından bireylere verilen kredi kartlarının aylık bakiyelerini güvence altına alan popüler ve yaygın bir üründür.

Bu ürün, kişinin işsiz kalması durumunda kredi kartı bakiyesinin belli taksitlerle onun adına bankaya ödenmesi ya da kredi kartı bakiyesinin tamamen kapatılmasını sağlamaktadır. Bu ürünle kişi, her ay değişen bakiyesi kadar koruma altına alınmaktadır. Eğer kişinin o ay kredi kart harcaması yoksa, kişi o aya ait prim ödemez ve buna rağmen sigortası devam eder.

Kredi kartı taksit ödeme süreleri ve ödenecek tutarlar, iş ortağı özelinde ve ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Gelir Koruma
Gelir Koruma Ürünü, kişilerin gelir kaybına neden olabilecek durumlar karşısında, hayat standartlarına aynı şekilde devam edebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu ürünle CARDIF, kişilerin gelir kazanma gücünü işsizlik gibi nedenlerle kaybettikleri noktada devreye girerek, kişi çalışıyormuşçasına maaşının hesabına yatırılmasını ve gelir sahibi olmasını sağlamaktadır. Sonrasında kişi bu parayı istediği gibi harcayabilmektedir.

Gelir ödeme süreleri ve ödenecek tutarlar, iş ortağı özelinde ve ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Diğer Koruma Ürünleri
Alışveriş Sepeti Ürünü
Alışveriş Sepeti Ürünü, kişilerin gelir kazanma gücünü işsizlik gibi nedenlerle kaybettikleri noktada devreye girerek kişinin her türlü gıda, temizlik, kişisel vb. harcamalarını dolayısıyla da kişilerin aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.

Fatura Ödeme Ürünü
Fatura Ödeme ürünü, kişilerin gelir kazanma gücünü işsizlik gibi nedenlerle kaybettikleri noktada devreye girerek kişinin aylık düzenli ödediği faturaları onun adına ödenmesini sağlamaktadır.

Kira Ödeme Ürünü
Kira Ödeme ürünü, kişilerin gelir kazanma gücünü işsizlik gibi nedenlerle kaybettikleri noktada devreye girerek kişinin kira ödemelerini onun adına ödenmesini sağlamaktadır.

Sigorta Teminatından Yararlanmak İçin
Gereken Evraklar
Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı
Bu teminattan serbest meslek sahipleri ve devlet memurları yararlanabilir.

Sigortalı tarafından durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu
Bağlı olduğu odadan faaliyet belgesi
Resmi Kaza Tespit Tutanağı (Polis Raporu, Mahkeme Raporu)
Çalışamama süresini gösteren tıbbi rapor; (devlet hastanesinden)
Sosyal güvenlik kuruluşları tarafından verilen sosyal güvenlik tazminatlarının belgeleri
Gerekli olduğu takdirde Cardif tarafından ek belge istenebilir. (örneğin ek bir tıbbi rapor)
Her bir aylık ödeme öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici iş göremezlik Sigorta Bedeli ödemesinin belgesi.
Vefat Teminatı
Lehdar tarafından yazılmış durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu (adres, tüm telefonlarını içeren)
Nüfus İdaresi tarafından verilecek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Mernis Ölüm Tutanağı
Gaiplik Kararı ( Mahkeme)
Veraset İlanı
Kaza sonucu vefat ise Resmi Kaza Tespit Tutanağı ( Polis Raporu, Mahkeme Raporu
Kaza sonucu vefat ise ve Ölüm Adliyeye intikal etmişse Cumhuriyet Savcılığı İddianamesi veya Takipsizlik Kararı
Hastalık sonucu vefat ise (epikriz raporu)
İşsizlik Teminatı
Bu teminattan SSK'ya bağlı ve bazı özel emekli sandığına bağlı çalışanlar yararlanabilir.

Sigortalı tarafından durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu
İşten çıkarılma nedenini gösteren belge,
Çalışma belgesi; (ayrıldığı firmadan çalıştığı süreyi de gösteren belge)
İşsizlik kurumuna kayıt olunduğuna dair belge;
İlgili kurum (SGK) tarafından verilen tazminat ihbarı;
Kimlik Fotokopisi
Her bir aylık ödeme öncesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işsizlik tazminatının ödeme belgesi
Diğer
Tehlikeli Hastalıklar Teminatı
Bu teminattan işsizlik ve işgöremezlik teminatı dışında kalan kişiler yararlanabilir.

Sigortalı tarafından durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu
Lehdar başvuru mektubu
Hastalık vakasını belgeleyen sağlık raporu, raporlar ve analizler. (tanımlanan hastalıklara uygunluğunu gösteren belge)
Gelir gösteren belge (kişinin bu gruba ait olduğunu görebilmek için) Emeklilik maaşı belgesi gibi.
Cardif gerek gördüğü takdirde, sigorta bedeli ödemesi için ekstra belge talep edebilir. (örneğin ek tıbbi rapor, epikriz)
Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Lehdar Başvuru Mektubu (Adres ve tüm telefonları içeren)
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Mernis Ölüm Tutanağı
Resmi Kaza Tespit Tutanağı ( Polis Raporu, Mahkeme Raporu)
Cumhuriyet Savcılığı İddianamesi
Takipsizlik Kararı
Diğer
Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı
Resmi Kaza Tespit Tutanağı ( Polis Raporu, Mahkeme Raporu)
Hastalık sonucu maluliyet ise epikriz raporu
Maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten Sağlık Kurulu Raporu (Devlet/SGK hastanesinden alınmış)
Sigortalı tarafından durumu ve talebi anlatan imzalanmış başvuru mektubu
Kaza veya Hastalık Teminatı
Gündelik Hastane

Sigortalı Başburu Mektubu
Lehdar başvuru mektubu
Serbest Meslek Çalışanı Olduğunu Gösterir Belge
Doktor Faturası
Hastane Faturası
Tıbbi İnceleme Raporları
Diğer

Teminatlar
İş ortaklarımız ve acentelerimiz tarafından müşterilerimize sunulan ürünlerimiz, ana teminatlar ve ek teminat olarak 2’ye ayrılmaktadır. Bu ayırım, ürünlerin siz müşterilerimize sunulduğu satış kanallarına göre farklılık göstermektedir.

Aşağıdaki tablolar Cardif Hayat Sigorta A.Ş ve Cardif Sigorta A.Ş olarak Türkiye’de hizmet veren şirketlerimizin teminat ayırımlarını içermektedir.

Cardif Hayat Sigorta A.Ş.’ye ait teminat bilgileri
Ana teminatlar Vefat
Kaza Sonucu Vefat
Ek teminatlar İstemdışı işsizlik
Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Görememezlik
Kaza Sonucu İş Görememezlik
Kaza Sonucu Vefat
Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet
Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet
Kaza veya Hastalık Sonucu Tam Gündelik Hastane
Tehlikeli Hastalıklar

Cardif Sigorta A.Ş.’ye ait teminat bilgileri
Ana teminatlar İstemdışı İşsizlik,
Kaza Sonucu Vefat
Ek teminatlar İstemdışı İşsizlik
Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Görememezlik
Kaza Sonucu İş Görememezlik
Kaza Sonucu Vefat
Kaza veya Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet
Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet
Kaza veya Hastalık Sonucu Tam Gündelik Hastane
Tehlikeli Hastalıklar

Vergi Uygulamaları
Vergi dairesine ödenmek üzere sigorta primlerinden, hayat sigortaları muaf tutulmak kaydıyla, %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hesaplanmaktadır. Poliçe primi üzerinden hesaplanan bu vergi sigortalılardan tahsil edilir.

Hayat sigorta poliçeleri için ücretliler tarafından Türkiye’deki sigorta şirketlerine ödemiş oldukları ve aylık brüt ücretin %5’ini ve yıllık olarak asgari ücreti aşmayan, kendilerine, eşlerine ve küçük çocuklarına ait primler ücretin gelir vergisi matrahından indirebilmektedir.

Gelirini yıllık beyanname ile beyan eden mükellefler ise gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olan şahıs sigortası primlerini beyan edilen gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla beyannamede bildirilen gelirlerden indirebilirler. Mükellefin eş veya küçük çocuklarına ait primler de ücret geliri elde edenlerce ayrıca indirilmemiş olmak ve eş veya çocuklarca ayrı beyanname verilmemesi halinde yukarıda sınırlar dahilinde indirim konusu yapılabilir.

Birikimli hayat sigortaları için Türkiye’de bulunan sigorta şirketlerine 10 yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %10’u gelir vergisinden istisnadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/15. maddesine göre sigorta şirketleri tarafından

a) on yıl süreyle prim ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler,

b) on yıl süreyle prim ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler

menkul sermaye iradi sayılmaktadır. Anılan Kanun’un 94. maddelerine göre (a) ve (b) bentlerinde sayılan ödemeleri yapan sigorta şirketlerinin ödemeyi yaparken istihkak sahibinin gelir vergisine mahsuben sırasıyla %15 ve %10 oranında stopaj yapması gerekmektedir.

Belirli risklere karşı yapılan ve riskin gerçekleşmesi halinde hak sahibine belirli bir ödeme yapılmasını öngören birikimsiz sigorta poliçeleri kapsamında yapılan ödemeler gelir vergisinin konusuna girmemektedir.Sigorta Firmaları Listesi

 
 
 
 
Ana Sayfa | Sigorta Türleri | Zorunlu Trafik Sigortası | Kasko Sigortasi | İşyeri Sigortası | Sağlık Sigortası | Zorunlu Deprem Sigortası | Gizlilik | İletişim
© Copyright 2019 Sigorta Kasko. Tüm Hakları Saklıdır.