Sigorta Teklif
  Ana Sayfa  
  Hemen Teklif Al  
  Sigorta Ürünlerimiz  
  Trafik Sigortası  
  Kasko Sigortası  
  Konut Sigortası
  İşyeri Sigortası
  Sağlık Sigortası
  DASK Sigortası
  Bize Ulaşın

Sigorta Teklif
Sigorta İş Olanakları

» Kasko Değer Listesi
» Sigorta Firmaları

Sigorta - Trafik Sigortası - Araç Sigortası
 

BİRLİK HAYAT SİGORTASI

ÜRÜNLER

Birlik Yaşam Sigortası nedir?
Geleceğinizi güvenceye almanız, mutlu, huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmeniz ve sevdiklerinize daha iyi yarınlar bırakabilmeniz için BİRLİK HAYAT'ın size sunduğu bir hayat sigortasıdır.

Birlik Yaşam Sigortası'na giriş için aranan koşullar nelerdir?
Gelecek günlerinin maddi sorunlarla karşılaşmadan huzur içinde geçmesini düşünen, ciddi bir sağlık problemi olmayan, 18-65 yaş arasındaki herkes, BİRLİK YAŞAM SİGORTASI'na katılabilir.

Primlerinizi ne kadar süre ile ödeyeceksiniz?
Yasa gereği sigorta süresi en az 10 yıldır. 10-30 arasında dilediğiniz bir süreyi seçebilirsiniz. (Ancak sigorta süresi + yaş 75'i geçmez).

BİRLİK YAŞAM SİGORTASI, uzun vadede yüksek gelir sağlayan bir tasarruf aracı olduğu için, uzun süre sigortalı kalmanız, uyguladığımız günlük kar payı sistemi ile sigorta süreniz sonunda yüksek getiri elde etmenizi sağlayacaktır.

Birlik Yaşam Sigortası teminatları nelerdir?
Bu sigortanın temel teminatları; yıllık primlerinizin en az 5 katı, en fazla 50 katı olarak seçilen VEFAT TEMİNATI ile sigorta süresinin sonundaki BİRİKİM TEMİNATI'ndan oluşur.

Vefat Teminatı: Sigorta süresi içinde sigortalı hayatını kaybederse, menfaattarlarına, ödediği primin katına göre belirlediği vefat tazminatına, birikim tutarı ve birikmiş kar payları ayrıca ilave edilerek ödenir.
Birikim Teminatı: Sigorta süresi sonunda isterseniz Toplu Para, isterseniz ömür boyu her yıl artan aylık veya üç aylık gelir ya da belirleyeceğiniz bir süre (örneğin 10 veya 15 yıl) boyunca, aylık veya üç aylık gelir alma seçeneğinden de yararlanabilirsiniz.
Ayrıca, sigorta teminatlarınızı isteğe bağlı olarak alacağınız ek teminatlarla kaza sonucu Vefat, Sakatlık Teminatı ve Hastalık Sonucu Sakatlık Teminatları ile daha da genişletebilirsiniz.

 

Ferdi Kaza Sigortası nedir?
Sigorta süresi içinde gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu size gereken tazminatı ödeyecek giderlerinizi karşılamayı sağlayan bir sigortadır.

Sigortalının kaza sonucu maluliyete durumunda kendisine, vefatı durumunda lehtarına güvence sağlayan Ferdi Kaza Sigortası ile gelebilecek olası riskleri düşünerek hem kendinize hem de ailedeki diğer bireylere ayrı poliçeler yaptırarak kazalara karşı güvenceye alabilirsiniz.

Kaza tabirinden maksat nedir?
Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni sakatlığa maruz kalmasıdır.

Ferdi Kaza Sigortası'nın teminatları nelerdir?
Sigortalının herhangi bir kaza sonucu vefatı halinde ailesini, malul olması, tedavisi gereken veya iş görmemesi durumunda ise kendisini, aşağıdaki teminatlar BİRLİK HAYAT güvenceye alır.

BİRLİK HAYAT; Ferdi Kaza Sigortası kapsamında olan;
Vefat Teminatı
Maluliyet Teminatı (Tam ve daimi, kısmi ve daimi)
Tedavi Masrafları Teminatı
Gündelik iş Görememezlik Teminatı ile eksiksiz güvence veriyor.
Bu sigortadan kimler yararlanabilir?
Ferdi Kaza Sigortası'ndan 18-65 yaş arası herkes yararlanabilir.

Bu sigorta ne kadar süreyle yapılabilir?
Ferdi Kaza Sigortası'nın süresi bir yıldır.

Bu sigortanın vergi avantajı nedir?
Ödediğiniz sigorta primlerini;
Ücretli iseniz, 193 sayılı gelir vergisi kanununun 63/3 maddesi gereğince ücretinizin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartı ile gelir vergisi matrahından indirilebilir.
Beyan tabi vergi mükellefi iseniz, aynı kanunun 89/1 maddesi gereğince beyan edilen gelirinizin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarının aşmamak şartı ile gelir vergisi matrahından düşebilirsiniz.

Yıllık Hayat Sigortası nedir?
Yıllık Hayat Sigortası; 1 yıl boyunca insanların sadece kendilerini değil yakınlarına karşı olan sorumluluklarını da güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Sigortalı kişinin sigorta süresi içerisinde ecel veya kaza sonucu vefatı halinde menfaattarlarına, sigortaya girişte belirlediği teminat, tazminat olarak ödenir.

Sigorta süresi
Yıllık Hayat Sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte, takip eden yıllarda isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir.

Kimler yararlanabilir?
18 yaşını doldurmuş, 70 yaşını aşmamış ve hayati tehlike arzeden bir sağlık sorunu bulunmayan herkes bu sigorta kapsamına alınabilir.

Teminat
Yıllık Hayat Sigortası istenilen teminat miktarı için yaptırılabilir. Ancak belirli limiti aşan teminatlarda doktor raporu istenebilir.

Prim hesabı
Ödenecek prim yaş ve seçilecek teminatlara göre belirlenmektedir.

Bu sigortanın vergi avantajı nedir?
Ödediğiniz sigorta primlerini;
Ücretli iseniz, 193 sayılı gelir vergisi kanununun 63/3 maddesi gereğince ücretinizin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartı ile gelir vergisi matrahından indirilebilir.
Beyan tabi vergi mükellefi iseniz, aynı kanunun 89/1 maddesi gereğince beyan edilen gelirinizin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarının aşmamak şartı ile gelir vergisi matrahından düşebilirsiniz.

 

Grup Hayat Sigortası nedir?
İşveren tarafından belirlenerek Birlik Hayat Sigorta A.Ş.’ne bildirilecek çalışanların, Grup Hayat Sigortası şartlarına göre sigorta süresi içerisinde ecelen veya kazaen vefatı halinde lehdar/lehdarlarına, belirtilmemişse kanuni varislerine tazminat ödenmesini sağlayan bir hayat sigortasıdır.

Kimler yararlanabilir?
Çalışan personel sayısı 25’in üzerinde olan işyerleri 18-65 yaş arasındaki çalışanlarına yaptırabilirler.

Sigorta Süresi
Grup Hayat Sigorta poliçesi 1 yıllık tanzim edilmekte olup, sigorta ettiren isteğe bağlı olarak sigorta bitiminden 2 ay önce yazılı olarak iptal başvurusu yapmazsa, otomatik olarak yenilenecektir.

Teminat
Bu sigortanın temel teminatı VEFAT TEMİNATI olup, teminat tutarı işveren tarafından belirlenir.

Vefat Teminatı: Sigortalılardan birinin sigorta süresi içerisinde ölümü halinde, evvelce tayin edilmiş lehdar/lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sözleşmede belirlenmiş olan vefat tazminatı ödenir.

Ek Teminatlar
1-Tam, Sürekli Sakatlık Teminatı : Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli sakatlığı halinde sakatlık teminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları dahilinde ödenir. Sigorta teminatı işveren tarafından belirlenir.
2-Kısmi, Sürekli Sakatlık Teminatı : Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu kısmi ve sürekli sakat kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartlarındaki sakatlık halinde ödenecek tazminat yüzdeleri gösterir cetvel dahilinde sakatlık tazminatı ödenir. Sigorta teminatı işveren tarafından belirlenir.

Prim Tutarı
Ödenecek prim, bildirilen liste ve istenen teminatlara göre her yaş için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Gruba dahil olan sigortalıların primi her yıl yeni yaşa göre hesaplanacaktır.

Vergi Avantajı
İster ücretli, ister serbest meslek sahibi olunsun, Gelir Vergisi kanununun 63 ve 89. maddelerine göre ödenecek primler;

Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %5ini ve asgari ücretin yıllık tutarını,
Beyana tabii mükellefler için ise beyan edilen gelirin %5 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını, aşmamak kaydı ile vergi matrahından düşülerek vergi avantajı sağlanabilir.

Eğitim Sigortası nedir?
Çocuğunuzun eğitimi, onun tüm geleceğini etkileyecek önemli bir süreçtir. Bu süreçte yaşayabileceğiniz beklenmeyen durumlara karşı çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını güvence altına alabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir?
18–65 yaş arasındaki tüm anne ve babalar ile çocuğun herhangi bir yakını, eğitim masrafını üslenen diğer şahıslar Eğitim Sigortası yaptırabilirler.

Sigorta Süresi
Sigorta süresi, sigorta başlangıcından itibaren çocuğun kalan eğitim yılına göre belirlenir, bu süre en az 2 en fazla 15 yıl olabilir. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70 i geçmemelidir.

Teminat Tutarı
Teminat tutarı, Türk Lirası üzerinden öğrencinin yıllık eğitim masrafı dikkate alınarak sigorta ettiren tarafından serbestçe belirlenebilir.

Teminat Hangi Durumları Kapsar ve Ne Zaman Devreye Girer?
Sigorta teminatı, sigortalının vefatı sonucunda devreye girer. Riskin gerçekleşmesi durumunda, her yıl (sözleşme yıldönümlerinde) eğitimin tamamlanması için poliçede belirlenen yıllık teminat, sigorta süresi sonuna kadar lehdara ödenir.

Prim Tutarı
Ödenecek prim tutarı, belirlenen sigorta teminatına, sigorta ettirenin yaşına ve sigorta süresine (eğitim süresi) göre hesaplanacaktır. Prim ilk yıl tahsil edilecek olup istenirse kredi kartına taksit yapılabilecektir. Sigortalının prim taksiti bitmeden vefatı halinde kalan prim borcu ilk ödemeden kesilecektir.

Vergi Avantajı
İster ücretli, ister serbest meslek sahibi olunsun, Gelir Vergisi kanununun 63 ve 89. maddelerine göre ödenecek primler;

Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %5ini ve asgari ücretin yıllık tutarını,
Beyana tabii mükellefler için ise beyan edilen gelirin %5 ini ve asgari ücretin yıllık tutarını, aşmamak kaydı ile vergi matrahından düşülerek vergi avantajı sağlanabilir.


Sigorta Firmaları Listesi

 
 
 
 
Ana Sayfa | Sigorta Türleri | Zorunlu Trafik Sigortası | Kasko Sigortasi | İşyeri Sigortası | Sağlık Sigortası | Zorunlu Deprem Sigortası | Gizlilik | İletişim
© Copyright 2013 Sigorta Kasko. Tüm Hakları Saklıdır.