Sigorta Teklif
  Ana Sayfa  
  Hemen Teklif Al  
  Sigorta Ürünlerimiz  
  Trafik Sigortası  
  Kasko Sigortası  
  Konut Sigortası
  İşyeri Sigortası
  Sağlık Sigortası
  DASK Sigortası
  Bize Ulaşın

Sigorta Teklif
Sigorta İş Olanakları

» Kasko Değer Listesi
» Sigorta Firmaları

Sigorta - Trafik Sigortası - Araç Sigortası
 

AVIVASA MEKLİLİK VE HAYAT SİGORTASI

ÜRÜNLER

BES Nedir?
Bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamaların karşılanabilmesi için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı olmak üzere oluşturulan özel emeklilik sistemidir.

Bu kapsamda sistem, bireylerin tasarruf etmesini teşvik etmek, bu tasarrufları şeffaf bir biçimde güvence altına almak ve bireylerin istekleri doğrultusunda birikimlerinin en uygun metotlarla yönlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu tasarrufların, emeklilik hakkı kazanıldığında:

Sistem,
Maaş olarak,
Toplu para olarak,
Hem toplu para hem de maaş olarak,
ödenmesi imkanını sağlamaktadır.

Kısaca Bireysel Emeklilik,
Bireylerin yaşlılıklarında veya aktif çalışma yaşamlarının sonunda bir ek gelir sağlamaya yönelik,
Herkesin kendi birikimleri oranında gelir alacağı,
Kamunun gözetim ve denetiminde özel şirketler tarafından yapılan,
Gönüllü katılıma dayalı,
Kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı,
bir emeklilik sistemidir.


B Planı Maaş Koruma Sigortası Uzun Süreli Hayat Sigortası Sürekli Eğitim Sigortası Eve Teslim Hayat Sigortası Bilgilendirme Formları

İstenmeyen olaylar karşısında, AvivaSA güvencesi yanınızda.
Hayat güzelliklerle dolu olduğu gibi, hiçbirimizin düşünmek bile istemeyeceği olumsuzluklarla da dolu. Sizin hayatınızda gelişebilecek beklenmeyen bir olay ailenizin ve sevdiklerinizin yaşam standartlarını değiştirebilir, onları zorluk ve sıkıntı içinde bırakabilir. Uzun Süreli Hayat Sigortası sayesinde, böyle bir durum sonrasında ailenizin ve yakınlarınızın sıkıntı çekmeden yaşamlarını sürdürmelerini sağlayabilirsiniz.

Kimler Yararlanabilir?
18-70 yaş arasındaki herkes Uzun Süreli Hayat Sigortası'nın sağladığı güvenceden yararlanabilir. 20-60 yaş arasındaki sigortalılar, isterlerse kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarından da faydalanabilirler. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı sadece vefat teminatı seçildiğinde 80'i, vefat ve maluliyet ek teminatı birlikte seçildiğinde ise 65'i geçemez.

Teminat Kapsamı ve Cinsi
Uzun Süreli Hayat Sigortası, sigortalının vefatı durumunda poliçe sahibi tarafından belirlenen teminatı içerir. Dilerseniz, ödeyeceğiniz ek primlerle kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatından vefat teminatı tutarında faydalanabilirsiniz. Üstelik her yıl için sabit veya azalabilen teminatlardan birini seçerek TL, Amerikan Doları veya Euro endeksli olarak düzenleyebilirsiniz.

Sigorta Süresi
Uzun Süreli Hayat Sigortası'nın poliçe süresini, en az 5 yıl olmak üzere, belli bir süre (5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi) için belirleyebilirsiniz.

Prim Miktarı
Prim miktarı; sigortaya başlangıç yaşı, cinsiyet, seçilen teminat tutarının süresi ve ödeme şekline göre hesaplanır.

Vergi Avantajı
Uzun Süreli Hayat Sigortası için ödediğiniz primleri, belirli sınırlar içinde vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Eve Teslim Hayat Sigortası
İki DakikaSevdiklerimizle güzel bir yaşantımız var. Her şey yolunda, mutluyuz. Olumsuz düşünceler zihnimizi meşgul etmiyor. Günümüzün yoğun temposunda böyle düşüncelere ayıracak vaktimiz de yok. Peki ama ya olursa? Sizi ve sevdiklerinizi düşünün, arabanıza bir şey olursa kaskonuz var, yerine yenisi gelir. Evinize bir şey olursa sigortanız karşılar. Bireysel emeklilik hesabınızda emekliliğiniz için birikimleriniz büyümekte. Peki ya siz? Size bir şey olursa sevdikleriniz başka zorluklarla karşılaşabilir mi, maddi anlamda zorlanabilirler mi? Sadece iki dakika* bizi dinleyin, altı sağlık sorusunu cevaplayın, 8 TL'den başlayan ödemelerle bir güvenceniz olsun. Vefat ve maluliyetin yanında tedavi masraflarınızı da düşünen bir poliçe ile günlük yaşantınızda karşılaşabileceğiniz küçük kaza ve yaralanmalardan doğacak hastane masraflarınızdan tüm hayatınızı etkileyecek kalıcı hasarlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bir güvenceye sahip olun.

Kimler Yararlanabilir?18-65 yaş arası herkes Eve Teslim Hayat Sigortası'nın sağladığı güvenceden yararlanabilir. 75 yaşınıza kadar sigortanızın yıllık yenilemelerini otomatik olarak yaptırabilirsiniz.

Teminat Kapsamı ve CinsiEve Teslim Hayat Sigortası'nda, vefat ve vefat + ek teminatlar olmak üzere iki seçenekte 3 tutar paketi sunulmaktadır. Vefat + ek teminatlar seçildiğinde beklenmeyen kazalara veya trafik kazaları, her türlü böcek sokması, uzuv kaybı, zehirlenme sonrası oluşan yaralanmaları da içerecek şekilde tedavi masrafları teminatına sahip olabilir ya da sadece vefat teminatını seçebilirsiniz. Sunulan seçenekler, aşağıdaki tabloda ortalama prim hesabı ile verilmiştir.

Sigorta SüresiEve Teslim Hayat Sigortası'nın poliçe süresi 1 yıldır. Dilerseniz her yıl yenileme yapabilirsiniz.

Prim MiktarıPrim miktarı; sigortaya başlangıç yaşı, cinsiyet ve seçilen teminat tutarlarına göre hesaplanır.

Ödeme KolaylığıPrimlerinizi aylık veya yıllık ödeyebilirsiniz. Ayrıca yıllık yenilemelerinizi otomatik olarak yaptırabilirsiniz.

Vergi AvantajıEve Teslim Hayat Sigortası için ödediğiniz primleri, belirli sınırlar içinde vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Eve Teslim Hayat Sigortası ile beklenmeyen olaylar karşısında tedavi masraflarınızı düşünmeyin, malul kalmanız durumunda maddi anlamda zorluk çekmeyin ve sevdiklerinize bir güvence verin, sadece iki dakika zaman ayırın ve içiniz rahat olsun...

* Eve Teslim Hayat Sigortası ürünümüzle ilgili detaylı bilgi Müşteri Memnuniyet Merkezimiz tarafından yapılan aramalarla müşterilerimize iletilmektedir. Henüz Eve Teslim Sigortası ile ilgili bir arama almadıysanız veya AvivaSA müşterisi değilseniz, 444 11 11'den Müşteri Memnuniyet Merkezi'mizi arayarak Eve Teslim Hayat Sigortası'na sahip olabilirsiniz.

 

Sürekli Eğitim Sigortası
Çocuğunuzun eğitimi her koşulda güvence altında.
Çocuğunuzun eğitim hayatı, onun tüm geleceğini etkileyecek önemli bir süreçtir. Şimdi çocuğunuzun eğitim hayatını, Sürekli Eğitim Sigortası'nın sunduğu "eğitim teminatı" ile güvence altına alın. Sizin yaşayabileceğiniz olumsuz bir olay sonrasında, çocuğunuzun eğitimi kesintiye uğramadan devam etsin.

Hangi Durumları Kapsar?
Sürekli Eğitim Sigortası, kaza veya hastalık sonucu maluliyet veya vefat risklerinin gerçekleşmesi durumunda, çocuğunuzun eğitim masraflarını karşılar.

Kimler Yararlanır?
18-70 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuğun eğitim masraflarını üstlenen diğer şahıslar, Sürekli Eğitim Sigortası yaptırabilir. 20-60 yaş arasındaki sigortalılar, isterlerse kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarından da faydalanabilirler. Sigortalının yaşı ile sigorta süresinin toplamı, sadece vefat teminatı seçildiğinde 80'i, vefat ve maluliyet ek teminatı birlikte seçildiğinde ise 65'i geçemez.

Süresi Nedir?Çocuğunuzun eğitim süresine bağlı olarak en az 5, en fazla 20 yıl arasında bu sigortanın güvencesinden yararlanabilirsiniz.

İşleyiş
Velinin vefat etmesi veya maluliyeti durumunda, belirlenmiş olan yıllık eğitim teminatı, çocuğun kalan eğitim süresiyle çarpılır.
Bulunan rakam AvivaSA tarafından TC Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL olarak ödenir.
Eğitim teminatı, her gecen yıl çocuğun bir yıllık eğitim masrafı kadar azalır. Böylece ihtiyacınızdan fazla teminat için prim ödemezsiniz.
Örnek
Çocuğun yıllık eğitim masrafı: 3.000 USD
Eğitim süresi: 15 yıl
Toplam teminat tutarı: 45.000 USD

Yukarıdaki örneğe göre, çocuğun eğitim hayatının 4. yılında velisinin yaşayabileceği olumsuz bir durum sonrasında ödenecek teminat 12 yıl (4. yıl dahil) üzerinden hesaplanacak ve 36,000 USD karşılığı TL olarak teminat ödenecektir.

Ödeme Kolaylığı
Poliçe priminizi eğitim süresi boyunca aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilirsiniz. Ödeyeceğiniz prim, seçtiğiniz ödeme dönemi boyunca sabit kalır. Ödemeler, o günkü TC Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak yapılacaktır.

Vergi Avantajı
Sürekli Eğitim Sigortası için ödediğiniz primleri belirli sınırlar içinde vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.Sigorta Firmaları Listesi

 
 
 
 
Ana Sayfa | Sigorta Türleri | Zorunlu Trafik Sigortası | Kasko Sigortasi | İşyeri Sigortası | Sağlık Sigortası | Zorunlu Deprem Sigortası | Gizlilik | İletişim
© Copyright 2013 Sigorta Kasko. Tüm Hakları Saklıdır.